สธ.เปิดผลวิจัยนโยบายกัญชา 6 ต้น ปลูกปุ๊บได้กำไรปั๊บ

สธ เผยผลวิจัย นโยบายกัญชา 6 ต้น สร้างกำไรให้ชุมชน ตั้งแต่รอบแรก เร่งสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลูกกัญชารายย่อย ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน

18 ม.ค.2565- สถาบันกัญชาทางการแพทย์ได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 5 โดยเชิญนักวิจัย ภก.ชัยสิทธิ์ สุนทรา เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ที่ทำวิจัยในเรื่อง “การถอดบทเรียนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาบ้านโนนมาลัย” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในครัวเรือน สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และสร้างรายได้ในชุมชน

ผลงานวิจัยดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร สภาเภสัชกรรมโดยผลการศึกษาพบว่าการปลูกกัญชา 6 ต้น นั้นสามารถสร้างผลกำไร ให้แก่เกษตรกรได้ตั้งแต่รอบแรกของการปลูก โดยมีในช่วงระยะเวลา 8เดือน พบว่าในภาพรวมชุมชน 7 แปลงปลูก มีต้นทุนคงที่ 80,201 บาท ต้นทุนผันแปร 37,931 บาท รวมต้นทุนทั้งหมด 118,132 บาท และสามารถสร้างรายได้สุทธิ 148,286 บาท

ในการศึกษานี้ นอกจากจะได้ความคุ้มค่าของโครงการแล้ว ยังได้องค์ความรู้เรื่องการปลูก ตั้งแต่ ดิน ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว และการนำไปใช้ประโยชน์ ที่สามารถถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรกลุ่มอื่นได้ นอกจากนั้นยังพบ 3 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ คือ นโยบายที่ชัดเจน ระบบนิเวศวิทยา หรือ ecosystem ที่เหมาะสม และความเข้มแข็งของเกษตรกร ที่ภาครัฐต้องเสริมความเข้มแข็ง

ในตอนท้ายของการประชุมนักวิจัยยังได้เสนอมาตรการ 5 ข้อ ในการปรับปรุงให้โครงการกัญชา 6 ต้นของวิสาหกิจชุมชน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แก่ การเปิดตลาดสินค้าชุมชน การลดขั้นตอนการอนุญาตและกำกับดูแล การสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการปลูกและแปรรูปกัญชาในทุกระดับ การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกร การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกัญชาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างอำนาจในการต่อรอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 ภายใต้แนวคิด “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

'ประสิทธิ์ชัย' งัดผลการศึกษากัญชา ตอกหน้า 3 พรรคอย่าอิงกระแส มากกว่า 'ข้อเท็จจริง'

“ประสิทธิ์ชัย” งัดผลการศึกษากัญชาอย่างเป็นระบบ ฉบับ กมธ.สาธารณสุข ดึงสติ 3 พรรค อย่าอิงกระแสมากกว่าข้อเท็จจริง ตัดสินใจบนผลประโยชน์การเมือง แม้ต้องกลืนน้ำลายตัวเอง

'ประสิทธิ์ชัย' ซัดก้าวไกลนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด กลับกลอกโกหกสังคม ฮึ่มเจอม็อบแน่

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ประกาศจุดยืนของเครือข่ายฯ หลังจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเสร็จสิ้นว่า กรณีที่พรรคก้าวไกลและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนำกัญชาไปเป็นยาเสพติดนั้น

เสียชีวิตพุ่ง 64 ราย! โควิดใหม่รอบสัปดาห์ 2,632 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ค. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล