'กัญจนา' ปลุกสังคมไทยตระหนักบทบาทผู้หญิง ถือเป็นภารกิจใหญ่ของชาติไทยพัฒนา

8 มี.ค.2565 - เฟซบุ๊ก พรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์เนื่องในวันสตรีสากล โดยระบุว่า น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะสตรีคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานการเมือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ ได้กล่าวว่า วันนี้ในอดีตคือจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมทางเพศ วันที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางสังคม วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งโอกาสและบทบาทของสตรีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งตนขอเชิดชูเกียรติผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันวิชาชีพใด บทบาทใดทางสังคม ผู้หญิงทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในพื้นที่ทางสังคมนับว่ามีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงตราบเท่าที่ศักยภาพของผู้หญิงทุกคนมี เรื่องความเสมอภาคทางเพศนี้ได้ปรากฎให้เห็นเด่นชัดนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 ที่มีการส่งเสริมการกระจายอำนาจโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิและความเป็นธรรมที่ควรอยู่เหนือข้อจำกัดทางเพศ

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็ก เรื่องผู้หญิง ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ ความทุกข์ยากของคน รวมถึงความไม่ยุติธรรมต่างๆ ยังคงปรากฎให้เห็นกันอยู่ เรายังคงพบเห็นข่าวความรุนแรงกับผู้หญิงบนหน้าสื่ออยู่เสมอ ซึ่งนี่คือโจทย์สำคัญที่เราจะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า การสร้างให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้หญิง นับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่พรรคชาติไทยพัฒนาต้องการผลักดันและส่งเสริม ซึ่งได้บรรจุอยู่ในนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และยกระดับสังคมไทยให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในทุกมิติ

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะมุ่งทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดความเสมอภาคในเรื่องเพศสภาพ และเพศวิถี ซึ่งจะเป็นการทำงานในระยะยาว และต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนสามารถทำได้ คือการปรับจากภายในตัวเราเอง โดยที่เราไม่ไปตัดสินใครที่แตกต่างจากเรา การเปิดใจให้เห็นถึงความหลากหลาย โลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงหญิงและชาย เราอยู่รวมกันในความหลากหลายทางเพศ ที่ทุกคนต่างมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน

“ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการสนับสนุนตราบเท่าศักยภาพที่ตัวเองมี เพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง โอกาสแห่งความสำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศมาเป็นตัวกีดกัน” น.ส.กัญจนา กล่าว

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะมุ่งทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดความเสมอภาคในเรื่องเพศสภาพและเพศวิถี ซึ่งจะเป็นการทำงานในระยะยาวและต่อเนื่อง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนสามารถทำได้ คือการปรับจากภายในตัวเราเอง โดยที่เราไม่ไปตัดสินใครที่แตกต่างจากเรา การเปิดใจให้เห็นถึงความหลากหลาย โลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงหญิงและชาย เราอยู่รวมกันในความหลากหลายทางเพศ ที่ทุกคนต่างมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นิกร' ชี้เดินหน้าดีกว่าล้มกระดาน สว.ชุดใหม่ แนะรอ ส.ส.ร. แก้ไขกติกาให้ดีขึ้น

นายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่าย อาทิ บุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านการเมือง และผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสว.มีความพยายายามดำเนินการ ให้มีการระงับยับยั้ง

'วราวุธ' กำชับ สส.ชทพ. เฝ้าสภาฯฟังฝ่ายค้านอภิปราย มองเป็นโอกาสดีรัฐบาลได้ชี้แจง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 กล่าวหารัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

8มี.ค.วัน'สตรีสากล' OCAยกย่อง'คุณหญิงปัทมา' นำกีฬา-วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก

สภาโอลิมปิกแห่งเอเซีย หรือ"โอซีเอ" ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล 8 มีนาคม ยก 8 นักบริหารหญิงของโอซีเอ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ทั้งในและนอกสนาม ซึ่งหนึ่งในนั้นมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ ในฐานะกรรมการบริหารโอซีเอ ของไทยรวมอยู่ด้วย ขณะเดียวกัน คุณหญิงปัทมา ยังได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 อีกด้วย

'ยิ่งลักษณ์' เคลื่อนไหวแล้ว ปลุกพลังหญิง 'วันสตรีสากล' กล้าลุกขึ้นต่อสู้เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้ตัวเอง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra และใน X เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี มีเนื้อหาดังนี้