ในหลวง ทรงประกอบพิธีสมโภช ‘พระพุทธธรรมกายเทพมงคล’ วัดปากน้ำ

5 ก.พ.2566- เวลา  17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปยังวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ในการพระราชพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ นายอินทพร จั่นเอี่ยม  รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการวัดปากน้ำ ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ประธานอำนวยการจัดงาน ฝ่ายคฤหัสถ์ กราบบังคมทูลรายงานประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้าง “พระพุทธรรมกายเทพมงคล” พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ๆ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล”

จากนั้น เจ้าพนักงานพระราชพิธี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ แล้วทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรัณฑ์ แล้วทรงหยิบพระกรัณฑ์บรรจุลงในพระเจดีย์พระราชทานคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกหน้าองค์ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณหน้าองค์ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

เสด็จ ฯ ไปยังหน้าบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ    เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในการสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 42 ราย  พระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

นายสุธัธ์ มั่งมี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน ฯ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ถวายพระพุทธรูป “พระพุทธรรมกายเทพมงคล” (จำลอง) ทองคำ หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพุทธรูป “พระพุทธรรมกายเทพมงคล” (จำลอง) เงิน หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ 'พระพรหมดิลก'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงสำหรับฤดูร้อนถวายพระแก้วมรกต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน

'ในหลวง' ทรงเททองหล่อยอดฉัตร อุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล วัดป่าธรรมคีรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2566

ในหลวง พระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษาแก่ น.ร. วชิราวุธวิทยาลัย

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศนียบัตรทุนการศึกษาและรางวัลแก่น.ร. -บุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา62  - 64