ราชกิจจาฯแต่งตั้ง 'วันนอร์' เป็นประธานสภาฯ 'ปดิพัทธ์' รองฯคนที่หนึ่ง 'พิเชษฐ์' รองฯคนที่สอง


7 ก.ค.2566 - เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๑. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

๒. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

๓. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน มาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อึ้ง! รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยแถลงผลงานปี 2023

'หมออ๋อง' แถลงผลงาน เล็งสังคยานาโครงสร้าง ขรก.รัฐสภา จ่อรื้อกม.แพ่ง-พาณิชย์ครบรอบร้อยปี ปลุกจับตาองค์อิสระปิดปาก สส.ห้ามเสนอ กม.-แสดงความเห็น

ลากถูกันไปกัน! คาดสิ้น ก.พ.รู้ผล คกก.อิสระชุดใหม่ตรวจรับอาคารรัฐสภา

'ปดิพัทธ์' เผยคืบหน้าตรวจรับอาคารรัฐสภา ตั้ง คกก.อิสระชุดใหม่ ทำความเห็นด้านวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด เน้นสำรวจ 6 จุดที่ คกก.ตรวจรับเสียงข้างน้อยค้าน