'พล.ต.อ.เอก' บอกข่าวดี! โยกย้าย สว.-รอง ผบก.ปีนี้ไม่มีข่าวเรื่องเงินๆ ทองๆ

06 ธ.ค.2566 - พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ฤดูการแต่งตั้งนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปี 2566 ระดับ สว.จนถึง รอง ผบก.ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อ 30 พ.ย.2566

เป็นการแต่งตั้งตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ (พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565)เป็นครั้งแรก ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเก่า (พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547)ในสาระสำคัญหลายประการ อาทิ ให้ผบช.เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง การพิจารณาทุกระดับชั้นกระทำในรูปคณะกรรมการ มีการรับฟังข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และการใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร.

ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า ในหลายกองบัญชาการ ผบช.ลงนามในคำสั่งภายในวันที่ 30 พ.ย.2566 แต่การเผยแพร่คำสั่งล่าช้า ทำให้มีข้อสังเกตถึงความโปร่งใส และมีข้อสงสัยว่าไปเป็นตามระบบคุณธรรมหรือไม่ ทำให้ผู้ได้รับคำสั่งมีความฉุกละหุกกับการเดินทางไปรับตำแหน่ง ตลอดจนอาจมีผลถึงอำนาจในการทำความเห็นทางคดีในสำนวนการสอบสวนต่างๆ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ.ได้แจ้งว่า ผบช.หลายท่าน เพิ่งดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก หลักเกณฑ์การแต่งตั้งใหม่มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ต้องแต่งตั้งตามกลุ่มสายงาน การย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ามหน่วยต้องคำนึงถึงความสมัครใจ การประสานงานระหว่างหน่วย การแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากการร้องทุกข์ และต้องระมัดระวังดำเนินการตามกฎเกณฑ์ มิฉะนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบหากมีผู้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อ ก.พ.ค.ตร.

เรื่องการเผยแพร่คำสั่งล่าช้า จะต้องไปดำเนินการปรับปรุงในกฏ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 ต่อไป

เป็นปกติสำหรับการแต่งตั้งทุกคำสั่ง ย่อมมีผู้สมหวัง และไม่สมหวัง เนื่องจากตำแหน่งมีน้อยกว่าผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนขึ้น บางคนที่ได้เลื่อนขึ้นก็อาจไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการ

ผมได้รับคำร้องเรียนจากผู้ถูกย้าย ผู้ที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนาๆสารพัน รับฟัง พูดคุยให้คำแนะนำ ติดต่อประสานในการสื่อสารทำความเข้าใจที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่างๆ

ยกตัวอย่าง กรณีน้อง ผกก.ตม.ภูเก็ต ถูกย้ายไป ตม.ประจวบฯก็ได้พูดคุยให้กำลังใจ อธิบายให้เหตุผล ทัดทานไม่ให้ลาออก แต่เจ้าตัวบอกตัดสินใจไปแล้ว เป็นต้น

ข่าวดีที่ได้รับทราบ อดีตผู้บังคับบัญชาหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดแจ้งว่ายังไม่ปรากฎมีข่าวเรื่องเงินๆ ทองๆ มาเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งตำรวจให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมทั้งหมดอาจจะยากลำบาก เพราะสังคมไทยคุ้นชินกับวัฒนธรรมในระบบอุปถัมภ์ ต้องมีการฝาก มีตั๋วสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา นักการเมือง หรืออื่นๆ 

ก.ตร.และผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกระดับชั้น จะต้องพยายามควบคุม กำกับดูแลดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้เป็นตามระบบคุณธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ขอให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการที่จะปฎิบัติหน้าที่ดูแลรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิ์ภาพให้ดีที่สุดต่อไป

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นในปีนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง อดทน อย่าได้ท้อถอย โอกาสหน้ายังมีครับ

#กู้คืนศักดิ์ศรีตำรวจดีของประชาชน #กตรผู้ทรงคุณวุฒิ #ตำรวจ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ต่อศักดิ์' ขีดเส้น 15 วันต้องมีแนวทางแก้ปัญหาพนักงานสอบสวนขาดแคลน

'ผบ.ตร.' สั่งเสนอแนวทางแก้วิกฤตขาดแคลนพนักงานสอบสวนเป็นรูปธรรมใน 15 วัน ย้ำห้ามนำพนักงานสอบสวนช่วยราชการ หากถูกร้องเรียนผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบ

'เศรษฐา' เซ็นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ มีหนังสือประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 28 ธ.ค.2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ใจความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (14)

นายกฯ ถก ก.ตร. นัดส่งท้ายปี จ่อเยียวยาตำรวจถูกแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ครั้งที่ 14/2566 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุม ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี ตนต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันด้วยความตั้งใจที่จะดูแลประชาชน ตนขอชื่นชม

'พล.ต.อ.เอก' บอก 'เศรษฐา' ลงนามตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจแล้ว

'พล.ต.อ.เอก' ไล่เรียงข้อกฎหมายเรื่องฝากตำรวจ บอกนายกฯ เพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ มี 'สมรรถชัย วิศาลาภรณ์' เป็นประธาน