'สร.ธกส.' ร่อนหนังสือจี้ 'ผจก.ธกส.' ทำตามข้อเสนอต่อนโยบาย Digital wallet 3 ข้อ

19 เม.ย.2567- สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) โดยนายประหยัด ธรรมขันธ์ เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทำหนังสือที่๑๓๕/ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง ข้อเสนอต่อการดำเนินนโยบาย Digital wallet พร้อมแนบ Hotline สร.ธกส. วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลังได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เกี่ยวกับที่มาของเงินที่จะนำไปใช้ขับเคลื่อนนโยบาย Digital wallet โดยส่วนหนึ่งจะขอกู้จากสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน ๑.๗๒๓ แสนล้านบาท จนกลายเป็นกระแสในสื่อสารมวลชนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงการจะนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารไปดำเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งธนาคารตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ หรือไม่

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ในฐานะองค์กรผู้แทนพนักงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีมติเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการ สร.ธกส. นัดพิเศษเมื่อวันที่ ๑๑เมษายน ๒๕๖๗ โดยออก สร.ธกส. Hot line ( รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อแสดงจุดยืนต่อกรณีดังกล่าว และให้ธนาคารเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑.ให้ธนาคารส่งเรื่องให้ส่วนงานกำกับดูแล ร.ก.ส. ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อพิจารณาว่า รัฐบาลสามารถกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ไปดำเนินนโยบาย Digital wallet ได้หรือไม่

๒.ให้ธนาคารส่งเรื่องให้กฤษฎีกา เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายว่ารัฐบาลสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส. ไปดำเนินนโยบาย Digital walletได้หรือไม่

๓.ให้ธนาคารเร่งสื่อสารทำความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร ว่าในปัจจุบัน ธ.ก.ส. ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับรัฐบาลที่เกี่ยวกับนโยบาย Digital wallet โดยการดำเนินการใด ๆ ของธนาคารจะต้องได้รับความเห็นที่ผ่านการพิจารณาของส่วนงานตามข้อ ๑ และ ๒

ทั้งนี้ สร.ธกส. ยืนยันว่าการดำเนินการใด ๆ ของธนาคารเกี่ยวกับนโยบาย Digital wallet ของรัฐบาลจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และให้ธนาคารยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน"

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดความเห็น 'กฤษฎีกา' กรณีสั่งให้ 'บิ๊กโจ๊ก' ออกจากราชการไว้ก่อน

มีการเผยแพร่บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับให้ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ออกจากราชการไว้ก่อน

นายกฯรับไม่ทราบขั้นตอน 'กฤษฎีกา' ให้ศาลรธน.ชี้ขาดคุนสมบัติ 'พิชิต' ยันทุกอย่างเป็นไปตามกม.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมกิจกรรม "10 เดือนที่ไม่ต้องรอ ทำต่อให้เต็ม 10" ซึ่งจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ในนามพรรคเพื่อไทย

ดิจิทัลวอลเล็ตส่อขัดรธน.! อดีตรมว.คลังแนะกฤษฎีกาตีความ รัฐบาลล้วงงบฯจากปี67ด้วย

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการด้านวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ โพสต์

'สมชัย' จับตา 'ซุปเปอร์แอป' ถ้าใช้งบทำแล้ว หาแหล่งเงินไม่ได้ จะรับผิดชอบอย่างไร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. และอดีต รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โพสต์เฟซบุ๊ก หัวข้อ ซุปเปอร์ แอ๊ป นับหนึ่งหรือยัง ว่า