ด้วย 'มาตรฐานวินิจฉัย' ๔๑ สส.

"เมื่อกูอยู่ไม่สุข มึงก็ต้องไม่สุขด้วย" ด้วยทุภาษิต "จองเวร" นี้..... "สถาบันรัฐสภา" จึงถึงวาระ "คลีนนิงเดย์" ไปในตัว


ธนาธร 'ก่อนถึง' ๘ กรกฎา

เมื่อ ส.ส. "ไม่ รพช." ก็ดีไปอย่าง จะได้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน สภาฯ สถานที่ออกกฎหมาย จะได้น่าเชื่อถือ


ไทยที่ "ดังและดี" ในตัวเอง

ถ้าใครบอกว่า "คนไทยเป็นชาตินักกิน" ผมไม่เถียง!


เส้นทางบรรจบ 'ประยุทธ์-ชวน'

ไม่รู้ใครพูด.......ฟังแล้ว เลือด "ชาตินิยม" ขึ้นหน้า อยากเถียง..แต่เถียงไม่ออก คือที่เขาพูดว่าประเทศไทยดีทุกอย่างเสีย "อย่างเดียว"........มีคนไทยประเภท "อาศัยแผ่นดินเกิด" มากไปหน่อย!


จุดตายของ 'ธนาธร'

ถามหน่อย....คิดอย่างไร กับคำพูดที่ว่า.... ถ้าไม่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่ควรอยู่ในประเทศไทย


กเฬวรากลี้ภัยใจคด

วานนี้... เป็นวัน Would refugee day คือ...สหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลก


ผิดพลาดของการตรากฎหมาย?

อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ