'หญิงหน่อย'ขอเบี้ยเสี่ยงภัยพิเศษ ให้กำลังใจ'ฮีโร'ตัวจริง


เพิ่มเพื่อน    

3 พ.ค. 64 - คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ขอเบี้ยเสี่ยงภัย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ฮีโรตัวจริง ของประชาชน ตลอด 2 สัปดาห์ผ่านมา หน่อยและทีมไทยสร้างไทยได้ลงพื้นที่กันทุกวัน เช้าจรดเย็น จากการที่เราลงพื้นที่ทุกวันหน่อยได้เห็น คนทำงานหนัก ผู้อยู่"เบื้องหลัง”มากมาย จึงอยากจะให้กำลังใจผู้คน ผู้เสียสละ ผู้เป็น ฮีโรตัวจริง ของเราเหล่านี้อย่างยิ่ง

ตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ที่ได้คุยด้วยเวลาหน่อยประสานส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แม้แต่เจ้าหน้าที่รถพยาบาล ฯลฯ ภาพที่หน่อยเห็นและได้สัมผัส หน่อยเห็นอย่างแจ่มชัดว่า บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ทุกสาขา ทำงานหนัก ด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง ถ้าไม่ได้ท่านเหล่านี้ สถานการณ์โควิด คงวิกฤตกว่านี้อีกมาก 

อีกกลุ่มหนึ่ง ที่หน่อยอยากจะพูดถึง คือ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ตั้งแต่ อาสาสมัครภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (ซึ่งแต่เดิมในกรุงเทพฯไม่มี ช่วงหน่อยเป็นรมต.สาธารณสุข หน่อยเห็นในต่างจังหวัดทำได้ดี จึงเอามาทำในกรุงเทพฯด้วย)

รวมทั้ง อปพร. ประธานและกรรมการชุมชน ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ ที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย  ผู้ติดเชื้อที่อยู่ที่บ้าน และคอยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ก็คงจะมีคนเสียชีวิต หรือป่วยหนักที่บ้านอีกเยอะ

อีกกลุ่มที่ทำงานหนักมากในสายตาของหน่อยในช่วงนี้ คือ อาสาสมัครของมูลนิธิ ต่างๆ ถ้าไม่ได้ท่านเหล่านี้ ที่ทำงานเสี่ยงติดโรค เสี่ยงชีวิตรับ-ส่งผู้ป่วย คงจะมีผู้ป่วยติดอยู่กับบ้าน และต้องเสียชีวิตอีกมากมาย

ทั้งหมด คือ ฮีโรตัวจริง ของคนไทยทุกคน ที่หน่อยอยากจะวิงวอนรัฐบาลให้ช่วยดูแล #หัวใจ ของคนเหล่านี้ ที่เสียสละทำงานหนัก และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุด โดย

1)สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกสาขาวิชาชีพ  

- เร่งจ่าย”เบี้ยเสี่ยงภัย” ที่ค้างท่อของเก่าที่ยังจ่ายให้ไม่ครบ ตั้งแต่การระบาด 2 รอบแรก

-ให้”เพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัย”ในรอบนี้ เพราะทุกท่านทำงานหนักมากๆ และความเสี่ยงสูงมาก

- พิจารณาความดีความชอบให้ทุกท่านเป็นพิเศษในปีนี้                                              

เราเพิ่มเตียงได้ แต่บุคลากรเพิ่มไม่ได้นะคะ ดังนั้นต้องดูแลหัวใจ ของเขาดีๆ

2)สำหรับอาสาสมัครประชาชน หรือ อสม. อสส. อปพร. ประธานและกรรมการชุมชน และ”อาสาสมัครของมูลนิธิ” ต่างๆ รัฐควรดูแลและตอบแทนความเสียสละของเขาเหล่านี้ด้วยการอนุมัติเงินตอบแทน”ค่าเสี่ยงภัย”เป็นพิเศษ ให้กับทุกท่านที่ปฎิบัติงานช่วยกู้วิกฤตโควิดในครั้งนี้ด้วย

เงินสำหรับเบี้ยเสี่ยงภัย ใช้ไม่เยอะเลย เทียบไม่ได้กับความเสียสละของผู้คนเหล่านี้ ขวัญกำลังใจของคนทำงานสำคัญที่สุดค่ะ ดิฉันขอวิงวอน ให้รัฐบาลช่วยดูแล หัวใจ ของ ฮีโรตัวจริง  ของคนไทยทุกคนด้วยค่ะ".