คมนาคมเร่งแผนนำรถไฟ EV ต้นแบบวิ่งในเส้นทางก่อนปี 68


เพิ่มเพื่อน    

 

4 พ.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่อง การผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EV on Train) วันนี้ (3 พ.ค. 2564) ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม เพื่อดำเนินการติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เร่งรัดการผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EV on Train) 

ทั้งนี้ ตนได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม 2 ข้อ คือ 1.ให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) พิจารณาเร่งรัดแผนงานการนำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามาใช้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้น จากแผนเดิมปี 2568 และ 2.ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดทำแผนการดำเนินงาน (Timeline) นำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มาใช้ในประเทศไทย โดยร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยข้อสั่งการทั้ง 2 ข้อดังกล่าวนั้น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะสรุป และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับ กรอบเวลาขั้นตอนการนำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามาใช้ในประเทศไทยที่ ขร. ได้นำเสนอมานั้น จะเริ่มดำเนินการขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของ ขร. ร่วมกับ รฟท. และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโนโลยีระบบราง (สทร.) โดยเริ่มดำเนินการในปี 2564 เพื่อศึกษาความคุ้มค่าและรูปแบบของรถไฟ EV ที่เหมาะสม จากนั้นในปี 2565 จะออกแบบรถไฟ EV ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และเตรียมการจัดสร้างรถไฟ EV ต้นแบบในปี 2566 ก่อนจะดำเนินการจัดสร้างรถไฟ EV ต้นแบบในปี 2567 และนำรถไฟ EV ต้นแบบทดสอบวิ่งในเส้นทางในปี 2568


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"