'ไพรวัลย์' ดิ้นขู่ฟ้ององค์กรครู-เพจดังแฉค่าบรรยาย 4 หมื่น โวยลั่นบัดซบได้รับจริงแค่ไม่กี่พัน


เพิ่มเพื่อน    

4 พ.ค.64 - พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า มีเพจชื่อว่า เดอะ พิซซ่า เมตตาดี ลงข้อมูลเกี่ยวกับค่าวิทยากรว่า อาตมาเคยได้รับเงินจากการบรรยายธรรมในโครงการแห่งหนึ่ง จำนวน 40,000 บาท อาตมาขอยืนยันว่า ตั้งแต่รับนิมนต์บรรยายธรรมมาไม่เคยได้ปัจจัยถึงจำนวนดังกล่าว ที่สำคัญไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่อาตมาระบุจำนวนหรือเรียกค่าวิทยากร ถ้ามีองค์กรไหนที่อาตมาเคยรับเรียกปัจจัยหรือระบุจำนวนค่าบรรยายให้เอาหลักฐานมายืนยัน อย่าชักช้า อาตมาคิดไว้แล้ว มีหลายครั้งที่รับนิมนต์ไปบรรยาย เจ้าหน้าที่องค์กรให้เซ็นต์กระดาษค่าวิทยากร แต่ไม่ยอมลงจำนวนปัจจัยที่ถวายให้ (อ้างว่า เดี๋ยวไปเขียนเอง)

"บัดซบมากเลยนะ ถ้าคุณถวายค่าวิทยากรให้อาตมา ไม่กี่พันบาท แต่คุณไปลงในรายละเอียดของโครงการว่าถวายให้อาตมาถึง 40,000 บาท" ปล. อาตมาจะแจ้งความนะ ทั้งองค์กรที่เคยไปบรรยาย ทั้งเพจที่เอาข้อมูลไปลงด้วย และยังได้คอมเมนท์เพิ่มเติมว่า "ทุกครั้งของการรับนิมนต์บรรยายธรรม อาตมาจะแจ้งเสมอว่าให้เป็นไปตามระเบียบขององค์กรและราชการ"

ทั้งนี้ พระมหาไพรวัลย์ ได้แชร์รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 "เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม" งบประมาณ 150,000 บาท ประกอบด้วย - ค่าอาหารว่าง (1 มื้อ) 35*100*2 เป็นเงิน 7,000 บาท - ค่าอาหารว่าง (1 มื้อ) 35*50 *2 (คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการฯลฯ)  เป็นเงิน 3,500  บาท - ค่าเอกสารเอกสารการอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน(200 X 150 คน) เป็นเงิน 30,000 บาท (ร่วมรับทานอาหารกลางวัน)

- ค่าวิทยากรพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ บรรยายธรรมเทศนา เป็นเงิน 40,000 บาท - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (คู่มือสมาชิกสหกรณ์ฯ) เป็นเงิน 15,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เป็นเงิน 46,800 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 149,300 บาท

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก เดอะ พิซซ่า เมตตาดี โพสต์ข้อความว่า นี่ไงครับ เอกสาร ไพรวัลย์ ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เลยจริงๆเหรอครับ https://www.spktcoop.com/.../doc.../20190927147113U1Uy0t.pdf

โหลดไว้แล้วนะเตง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายจัดการสหกรณ์ โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ซึ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆทั้งหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการ วัตถุประสงค์ วิทยากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ

 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา