ปิดสวนสาธารณะทุกแห่งของกทม.ยาวไปถึง 17 พ.ค.


เพิ่มเพื่อน    

9 พ.ค.64-เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความเรื่อง "ปิดสวนสาธารณะ ทุกแห่งของกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 พ.ค. 64"ระบุว่า คณะกรรมการโรคติดต่อกทม. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 มีมติเห็นชอบให้คงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวนสูง เพื่อให้สามารถยุติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้โดยเร็ว จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"