วธ.เผยสวจ.ทั่วประเทศผนึกชุมชนคุณธรรม หน่วยงานรัฐ เอกชนดำเนินโครงการ“ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน”โดยใช้พลังบวร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จัดตั้งโรงทาน ทำอาหารกล่อง มอบถุงยังชีพ-ตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19และบุคลากรทางการแพทย์


เพิ่มเพื่อน    

 

           นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยจัดโครงการ“ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวรด้วยการมอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)ทั้ง 76 จังหวัดประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัด ล่าสุดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า ขณะนี้สวจ.ทั่วประเทศดำเนินโครงการฯ แล้ว เช่น  สวจ.เชียงราย ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดศรีบุญยืน ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ชุมชนคุณธรรมวัดสันละคร จัดตั้งจุดมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จัดตั้งโรงทานทำอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  สวจ.นครสวรรค์ ร่วมกับผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดเกยไชยเหนือ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมแสง สวจ.ลพบุรีร่วมกับ วัดเสาธงทอง คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดตั้งโรงทานทำอาหารปรุงสุกมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

 

          ขณะเดียวกันสวจ.นครปฐมร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารมอบอาหารกล่องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่กักตัวและผู้ติดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลกำแพงแสน สวจ.จังหวัดปทุมธานีร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดชินวรารามโดยพระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดทำอาหารมอบให้แก่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นที่พำนักชั่วคราวของผู้ที่รักษาโรคโควิด-19 สวจ.ระยองร่วมกับคณะสงฆ์ในชุมชนคุณธรรมอำเภอนิคมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ชุมชนคุณธรรมวัดมาบข่า สวจ.กาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำการปกครองจังหวัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์และสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอาหารกลางวันมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจัดทำถุงยังชีพและตู้ปันสุขช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวจ.พัทลุงร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ชะมวง และนายอำเภอปากพะยูนมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

          นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ผลจากการดำเนินโครงการฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามและอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีน้ำใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกันและให้กำลังใจกันระหว่างพี่น้องคนไทยเพื่อร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำแก่บุคลากรของวธ.ในการลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม จะต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมทั้งประกาศ/คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  อีกทั้งวธ.ได้เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765  เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ในการรับเรื่องร้องเรียน และช่วยประสานงาน หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"