ศาลให้ประกัน 13 ผู้ต้องหาคดีป่วนหน้าศาลอาญา 'สมยศ' ติดกำไลอีเอ็ม


เพิ่มเพื่อน    

14 พ.ค.64 - ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ความคืบหน้าคดีชุมนุมหน้าศาลอาญา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564 ซึ่งมีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข อายุ 59 ปี แนวร่วมกลุ่มราษฎร เป็นแกนนำหลักปราศรัยตำหนิการทำหน้าที่ของศาลที่ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน จากนั้นในวันที่ 2 พ.ค. 2564 มีการชุมนุมอีกครั้ง โดยนำภาพถ่ายของผู้พิพากษาซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวมาปิดไว้ที่บริเวณป้ายชื่อหน้าศาล จากนั้นได้มีการนำสีและของเหลวสีแดงมาเทราดที่ป้ายชื่อของศาล และที่ภาพของผู้พิพากษา อีกทั้งยังได้มีการยิงหนังสติ๊กขว้างปาไข่ มะเขือเทศ ขยะ ก้อนหินและสิ่งของต่างๆ เข้ามาในบริเวณศาล

ทั้งนี้ พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ จูสกูลวิจิตร์ พนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน ได้ยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาคดีชุมนุมหน้าศาลอาญา รวม 2 สำนวน สำนวนแรก คดี ฝ.547/2564 ผู้ต้องหา 13 คน ประกอบด้วย นายศุภกิจ บุญมหิทานนท์ อายุ 19 ปี , นายวีรภาพ วงษ์สมาน อายุ 18 ปี , นายปรณัท น้อยนงค์เยาว์ อายุ 25 ปี , นายพัชรวัฒน์ โกมลประเสริฐกุล อายุ 18 ปี , น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ อายุ 22 ปี (แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอกและรีเด็ม) , ว่าที่ ร.ต.อิทธิกร ทรัพย์แฉ่ง อายุ 21 ปี , น.ส.ปรัชญา สานจิตสัมพันธ์ อายุ 24 ปี , น.ส.สุทธิตา รัตนวงศ์ อายุ 23 ปี , นายโสภณ สุรฤทธิ์ธำรง อายุ 22 ปี , นายศรัณย์ อนุรักษ์ปราการ อายุ 21 ปี , นายชาติชาย แกดำ อายุ 37 ปี , นายชนกันต์ เคืองไม่หาย อายุ 19 ปี และนายยงยุทธ ฮังนนท์ อายุ 23 ปี

ล่าสุด ศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวทั้งหมด อาทิ ผู้ต้องหาที่ 8-9 เป็นพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวน โดยตีราคาประกันคนละ 40,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล สำหรับผู้ต้องหาที่ 3, 5, 7, 11 เป็นนักศึกษา ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนโดยตีราคาประกันคนละ 40,000 บาท ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล พร้อมกับให้แจ้ง สตม.ทราบ และให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลด้วย โดยให้นำผู้กำกับดูแลมาไต่สวนในวันที่ 18 พ.ค. นี้ เวลา 13.30 น ทั้งนี้ ผู้ต้องหาที่เหลืออยู่ระหว่างทำสัญญาประกัน ซึ่งหากทำสัญญาประกันเรียบร้อยจะได้ปล่อยตัวในวันนี้เช่นกัน

ส่วนสำนวนที่สอง คดี ฝ.548/2564 ยื่นฝากขัง นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข อายุ 59 ปี แนวร่วมกลุ่มราษฎร ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 732/2564 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2564 ล่าสุด นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้ต้องหายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว ศาลพิจารณาคำร้องแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายสมยศ ผู้ต้องหา ระหว่างสอบสวน โดยทำสัญญาประกัน 8 หมื่นบาท ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ยกเว้นได้รับอนุญาตจากศาล, ให้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ (กำไลอีเอ็ม)  และห้ามออกนอกกรุงเทพฯ, จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรปราการ

ส่วนความผิดฐานร่วมกันดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณา, ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยผู้กระทำผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ และเมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกไปแต่ผู้กระทำไม่เลิกมั่วสุม, ร่วมกันชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่แออัดเกินกว่า 20 คน โดยไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคติดต่อ, ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  198, 215, 216 ประกอบมาตรา 83 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 มาตรา 9, 18 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 มาตรา 4, 9


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"