คนกรุงฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 2.5 แสนรายฉีดครบ2เข็ม 1.66 แสนราย


เพิ่มเพื่อน    

24 พ.ค.64 - เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เปิดเผยผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 08.00 น. พบว่า มียอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม      5,556  โด๊ส ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 584,444 โด๊ส โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 รวมทั้งหมด 250,756 ราย  ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 รวมทั้งหมด 166,844 ราย


 


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"