สุดจัด!'พี่เหรียญ'เพิ่มทีมฉีดวัคซีน เปิดปฎิบัติการ'ตีโต้ตอบ'โควิด 8 โมงถึงเที่ยงคืน


เพิ่มเพื่อน    

เหรียญทอง แน่นหนา

1 มิ.ย.64-  พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา อ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กว่าปฏิบัติการ'ตีโต้ตอบ'โควิด-19...ตั้งแต่ มิ.ย.64 นี้เป็นต้นไป รพ.มงกุฎวัฒนะ จะเพิ่มจำนวนทีมหรือชุดปฏิบัติการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตลอดจนขยายเวลาให้บริการฉึดวัคซีนจากเดิม(8.00-16.00 น.)ทุกวันๆละ 8 ชั่วโมง ขยายเวลาปฏิบัติการเป็นทุกวันๆละ 16 ขั่วโมงตั้งแต่ 8.00 น.จนถึงเที่ยงคืน(24.00 น.)...บริษัทฯ ห้างร้าน หน่วยงานราชการทั้งรัฐและเอกชนใด ที่ต้องการให้ รพ.มงกุฎวัฒนะฉีดวัคซีนให้แก่กำลังพลในสังกัดของท่าน ติดต่อโดยตรงที่ โทร. 090-506-3687 [พันตรี(หญิง) สหัทยา ตรีวิมล]

หมายเหตุ วันนี้ 1 มิ.ย.64 ผมได้ย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมดออกจาก รพ.สนาม กรมพลาธิการทหารบก(พธ.ทบ.) ณ สนามบินน้ำ มายัง รพ.สนาม กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1(ปตอ.1) ณ ถนนแจ้งวัฒนะ แล้วโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1] เพื่อย้ายกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ส่วนหนึ่งจาก รพ.สนาม พธ.ทบ มาเพิ่มเติมกำลังให้แก่ รพ.สนาม พลังแผ่นดิน ให้สามารถเพิ่มจำนวนรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 อาการปานกลาง(ผู้ป่วยจัดชั้นสีเหลือง)ได้เต็มอัตรา 100% ซึ่งจะทำให้ รพ.ทั่วไป ทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจน รพ.สนามต่างๆ สามารถส่งต่อผู้ป่วยอาการปานกลางมายัง รพ.สนาม พลังแผ่นดิน ได้มากขึ้น...ทั้งนี้ รพ.ที่ประสงค์ที่จะส่งต่อผู้ป่วยอาการปานกลางจะต้องติดต่อผ่านศูนย์ประสานงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นะครับ ทั้งนี้เพื่อให้กรมการแพทย์สามารถควบคุมภาพรวมของระบบการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ได้

2] เพื่อย้ายกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งจาก รพ.สนาม พธ.ทบ มาทดแทนกำลังให้แก่ รพ.สนาม มณฑลทหารบกที่ 11(มทบ.11) ณ ถนนแจ้งวัฒนะ จากนั้นผมจะให้ถอนกำลังพลออกจาก รพ.สนาม มณฑลทหารบกที่ 11(มทบ.11) เพื่อไปเพิ่มเติมทีมหรือชุดปฏิบัติการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเดือน มิ.ย.64 นี้ให้แก่ รพ.ประจำถิ่น มงกุฎวัฒนะ ที่ขยายเวลาปฏิบัติการระดมให้บริการฉึดวัคซีนจากเดิมทุกวันๆละ 8 ชั่วโมง เป็นทุกวันๆละ 16 ขั่วโมงตั้งแต่ 8.00 น.จนถึงเที่ยงคืน(24.00 น.)

3] รพ.สนาม พธ.ทบ.ที่ว่างลงจะส่งมอบคืนแก่ พธ.ทบ. เพื่อส่งมอบให้แก่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไปดำเนินการรับผู้ป่วยต่างด้าวจำนวนมากต่อไป

4] โครงสร้างการจัดหน่วยเฉพาะกิจ รพ.สนาม ในเดือน มิ.ย.64 นี้จะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย รพ.ประจำถิ่น คือ รพ.มงกุฎวัฒนะ และ รพ.สนาม ขั้นสมบูรณ์ที่ประกอบด้วย รพ.สนาม ระดับ 3 คือ รพ.สนาม พลังแผ่นดินที่บรรจุกำลังพลเต็มอัตรา 100% และ รพ.สนาม ระดับ 1 คงเหลือ 2 แห่ง คือ รพ.สนาม ปตอ.1 และ รพ.สนาม มทบ.11 ณ ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ยังดำรงสถานภาพกำลังพลเต็มอัตรา 100% เช่นกัน

5] หากสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยใน รพ.สนาม ปตอ.1 และ รพ.สนาม มทบ.11 มีจำนวนลดลง ผมก็จะย้ายผู้ป่วย , กำลังพล และสิ่งอุปกรณ์จาก รพ.สนาม มทบ.11 มายุบรวมเข้ากับ รพ.สนาม ปตอ.1 ในทำนองเดียวกันกับการย้ายผู้ป่วย , กำลังพล และสิ่งอุปกรณ์จากจาก รพ.สนาม พธ.ทบ.

6] กำลังพลที่ทยอยปรับลดจะถูกถอนกำลังเพื่อไปเพิ่มเติมกำลังให้แก่ รพ.ประจำถิ่น มงกุฎวัฒนะ ในการเพิ่มจำนวนชุดปฏิบัติการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ทวีการปฏิบัติเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น...นี่คือการรุกกลับโควิด-19 หรือเป็น 'การตีโต้ตอบ' ครับ

7] รพ.สนาม พลังแผ่นดินจะคงไว้เป็น 'ส่วนที่เหลือไว้ปะทะ' กับโควิด-19 ในระยะท้ายก่อนสิ้นสุดสถานการณ์ระบาดซึ่งผมคาดว่าน่าจะสิ้นสุดได้ภายในก่อนสิ้นปี 64 นี้.
 


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย