เฮลั่นทุ่ง! ศาลเมตตาอนุญาตให้ประกันตัว 'จัสติน 3 นิ้ว'


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

1 มิ.ย. 64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว นายชูเกียรติ แสงวงค์ หรือ " ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว นายชูเกียรติ แสงวงค์ หรือ "จัสติน 3 นิ้ว" โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นให้พิจา" โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นให้พิจารณาว่ามีเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1 อันอาจทำให้ศาลต้องสั่งมิให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่

คดีนี้จำเลยถูกเจ้าพนักงานจับกุมโดยไม่มีการเรียกผู้ต้องหามาก่อนและไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้พยายามหลบหนีก่อนการถูกจับกุมจึงยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ไปว่าผู้ต้องหาประสงค์จะหลบหนีพยานหลักฐานในการสอบสวนในคดีส่วนใหญ่เป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวได้ในส่วนการที่ผู้ต้องหาจะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นนั้น  เมื่อผู้ต้องหาให้ถ้อยคำยืนยันพร้อมทั้งมีลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาตนเองน่าเชื่อว่าผู้ต้องหามีเจตนาที่จะกระทำตามเงื่อนไขด้วยความสมัครใจของตนเอง 

ผู้ขอประกันผู้ต้องหาเป็นผู้สนิทสนมที่ผู้ต้องหานับถือเสมือนพี่และหลักทรัพย์มูลค่าถึง2เเสนบาทพอสมควรแก่พฤติการณ์แห่งคดีเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งยังมีนางชลิตา บัณฑิวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมจะกำกับดูแล จึงไม่มีเหตุที่จะมิให้ปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามิไปกระทำกิจกรรมที่กระทำความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรให้มาศาลตามนัดหากผิดสัญญาให้ปรับ 2 เเสนบาท


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"