ศาลสั่งกำชับผู้ดูแล 'เพนกวิน' ทำตามเงื่อนไขเคร่งครัด เตือนโพสต์ซ้ำจะเพิกถอนประกันตัว


เพิ่มเพื่อน    

7 มิ.ย.64 - ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีการนัดไต่สวนผู้กำกับดูแลของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน หลังจากได้รับประกันตัวชั่วคราว ต่อมาได้ถูกร้องว่ามีพฤติการณ์กระทำผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว ด้วยการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก "สาส์นแรกแห่ง อิสรภาพ" และร่วมทำกิจกรรมทางการเมือง ยืน 112 นาที ปล่อยเพื่อนเราบริเวณหน้าศาลฎีกา สนามหลวง โดยวันนี้นายพริษฐ์ ไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากศาลจะสอบถามเพียงผู้กำกับดูเเลเท่านั้น

ต่อมาศาลนัดพร้อมผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1 วันนี้ นายไพรัช , นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ พ่อแม่นายพริษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อดิศร จันทรสุขผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1 และทนายจำเลยที่ 1 มาศาล

โดยศาลได้มีคำสั่งทั้ง 2 สำนวนว่า ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องร้องทุกข์ของนายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (สภาผู้แทนราษฎร) ฉบับลงวันที่ 14 พ.ค.64  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี "พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak" โพสต์ข้อความที่อาจมีลักษณะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้กำกับดูแลทั้งสามทราบ

ผศ.ดร.อดิศร แถลงว่าจากข้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กดังกล่าวนั้นอาจมีข้อถกเถียงในเรื่องของการตีความ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ภายในขอบเขตเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว แต่อย่างไรก็ดีจะกำชับดูแลจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

นายไพรัชและนางสุรีย์รัตน์ชิวารักษ์ แถลงว่าตามเนื้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้นยังอยู่ในเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและยังไม่มีข้อความใดนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและภายหลังศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยมีเงื่อนไข ก็ได้พยายามดูแลและกำชับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดมาโดยตลอด

ทนายจำเลยที่ 1 แถลงว่าเกี่ยวกับข้อความที่จำเลยที่ 1โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนั้นหลังจากวันที่ 27 พ.ค.64 ซึ่งศาลได้เคยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ให้ทนายจำเลยที่ 1 ทราบในเบื้องต้นตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 27 พ.ค.64 นั้น ทนายจำเลยที่ 1 ก็ได้พูดคุยกับจำเลยที่ 1 แล้วเช่นกันและหลังจากวันที่ดังกล่าวจำเลยที่ 1 ก็มิได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะทำนองเดียวกันตามที่มีการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์อีก

ศาลได้กำชับผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1 ทั้งสามให้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัดหากปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีการกระทำหรือมีการโพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันนี้อีก ซึ่งอาจจะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว ศาลจะใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร โดยเรียกมาไต่สวนเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่เห็นสมควรต่อไป และจะพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับการเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ตามที่เห็นสมควรต่อไป


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"