สวธ.เปิดสรรหาศิลปินแห่งชาติ 2564 ส่งรายชื่อได้ถึง 31 ส.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

        วันที่ 11 มิ.. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย    โดยศิลปินแห่งชาติ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะใน 3 สาขา ดังต่อไปนี้ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ และประเภทประยุกต์ศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ประเภทภาพยนตร์และละคร และ สาขาวรรณศิลป์ ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

      โอกาสนี้ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ส่งรายชื่อศิลปินเข้ารับการพิจารณา สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ 022470013  ต่อ1311 ,1320  และ 1326  โทรสาร 02645 2975  ตามวัน เวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th เว็บไซต์กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/cul_fund และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8 ต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"