สมุทรปราการยังพุ่งไม่หยุดติดเชื้อโควิดรายวันอีก 217 ราย


เพิ่มเพื่อน    

13 มิ.ย.64-นพ.พรณรงค์  ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน  217 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน   205 ราย  อำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน 152  ราย อำเภอพระประแดงจำนวน 29 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์  1 ราย อำเภอบางพลีจำนวน 18  ราย  อำเภอบางบ่อจำนวน 4   ราย  อำเภอบางเสาธงจำนวน 1 ราย   โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 12  ราย   ไม่มีเสียชีวิต  รวมเสียชีวิตสะสม 111  ราย   การตรวจคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 204,426 ราย พบเชื้อ 8,453  ราย

สำหรับผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  จนถึงปัจจุบันจำนวน  10,432 ราย ในพื้นที่ 8,453   ราย  นอกพื้นที่ 1,979  ราย  กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 614  ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 626  ราย  รักษาใน Hospitel ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน   1,253  ราย      

ข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดอื่น จำนวนเตียง คงเหลือ 64  เตียง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel และ Field Hospital) จำนวนเตียง คงเหลือ 97  เตียง  โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ 49   เตียง  Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง จำนวน เตียง คงเหลือ 202   เตียง     


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"