'ตามรอยพ่อฯ'ปี 9 ปลุกคนไทยใช้ศาสตร์พระราชาฝ่าทุกวิกฤต


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

      โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” (ตามรอยพ่อฯ) เดินหน้าสู่ปีที่ 9 สร้างแรงบันดาลใจและเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปีนี้เพิ่มจัดทำบทเรียนออนไลน์”คู่มือสู่วิถีกสิกรรมธรรมชาติ” ให้คนไทยเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสู้ทุกวิกฤตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 9 ปี แห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน

        อาจารย์ยักษ์ - ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานข้อความ สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย เตือนสติคนไทยผ่าน ส.ค.ส. ปี  2547 เป็นสิ่งที่คณะทำงานยึดมั่นในการปฏิบัติมาตลอด แม้กระทั่งแก้ปัญหาโรคระบาดทั้งในคน สัตว์ พืช หากเกิดขึ้นแล้วจะตามมาด้วยความอดอยาก กระทบมากกับคนชนชั้นกลาง คนรายได้ ความขัดแย้งทางสังคมจะรุนแรง ทรงใช้คำว่า มีระเบิดเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่โควิดระลอกที่1 จนถึงระลอกใหม่ โลกจะเปลี่ยนใหม่จนไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิม ที่เรียกว่า New Normal ยกตัวอย่างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว ล็อคดาวน์เงินสูญไป 4 พันล้าน เกิดวิกฤต ศาสตร์พระราชาเป็นทางรอด คนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้ มีพืชผักสมุนไพรกิน สร้างรายได้  ทั้งยังสามารถแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

     อาจารย์ยักษ์ บอกว่า  วิกฤตโควิดระลอก 3 มา  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเชิญแกนนำเครือข่ายเตรียมการวางแผนรับมือกับวิกฤต จัดทัพรับมือโรคระบาด แบ่งทีมทำงานเป็น 5 ทีม จะบุกไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1.ทีมบวร รวมพลังบ้าน วัด โรงเรียน ทำหน้าที่รวมรวมข้อมูลแปลงของสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดในแต่ละจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลของทุกศูนย์และแปลงของสมาชิกเครือข่าย ถ้าล็อกดาวน์จะใช้ข้อมูลนี้ช่วยเหลือกันได้  2.ทีม CMS (Crisis Management Survival Camp) มีหน้าที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์  แจ้งเตือนภัย เพื่อพัฒนาและเตรียมพร้อมสู่ขั้นการเป็นศูนย์พักพิงหลุมหลบภัย หรือเป็น Hospitel 3.ทีมพอรักษา เน้นเรื่องโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ป้องกันผู้ไม่ป่วย บำบัดผู้ที่ป่วยอยู่ และฟื้นฟูผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว โดยให้ข้อมูลอาหารและยาที่ควรใช้ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ตามข้อมูลจากทางแพทย์แผนปัจจุบัน-ไทย-จีน และทางเลือกอื่น ๆ          4.ทีมสื่อพอดี มีหน้าที่นำข้อมูลของทั้ง 3 ทีม มาสื่อสารต่อยอดและเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้ แนะทางออก ผ่านช่องทางเผยแพร่ต่าง ๆ  5.ทีมข้อมูลมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการขับเคลื่อนเครือข่าย จัดทัพรับมือ เพราะภาวะวิกฤตเช่นนี้ต้องพึ่งพาตัวเองและพึ่งพากันเองให้มากที่สุด

 

     ด้าน นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด กล่าวว่า โครงการตามรอยพ่อฯ ปี 9 จะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดทำบทเรียนออนไลน์คู่มือสู่วิถีกสิกรรมธรรมชาติในรูปแบบบทความและวีดิทัศน์เข้าถึงได้ง่าย  เหมือนย่อหลักสูตรเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 14 บท เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ไปลงมือทำเองได้ แก้ปัญหาได้จริง   หากติดขัดหรือสงสัยเรามีช่องทางถามตอบในสื่อออนไลน์ของโครงการทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊กและไลน์(@inspiredbytheking)

      “ เนื้อหาในสื่อจะเสนอมาตรการโคก หนอง นา โมเดลที่ได้มาตรการตามศาสตร์พระราชา และได้เห็นเรื่องราวของคนต้นแบบ คนมีใจที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ พัฒนาตัวเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจ และเชื่อว่าเป็นทางรอด ยังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีที่ จ.นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น คนได้รับวัคซีนจะจัดงานสรุปความสำเร็จโครงการ 9 ปี ที่สวนล้อมศรีรินทร์ จ.สระบุรี ที่เป็นจุดเริ่มต้นโครงการด้วย    “   นายอาทิตย์ กล่าว

        นายไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า วิกฤตโควิด เอามื้อสามัคคีไม่ได้ จัดอบรมไม่ได้ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จึงใช้แพลตฟอร์ตออนไลน์ open chat โคกหนองนาสามัคคี โดยมีอาสาสมัครที่ผ่านอบรมโคก หนอง นา และสร้างฐาน 4 พอ คือ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น สามารถพึ่งตนเองได้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนอื่น  มีสมาชิก 5,000 กว่าคน มีกว่า 100 ห้อง รวม 77 จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังเกษตรโยธิน 5 กองกำลัง เช่น  กองทัพข้าวแลกปลา กองทัพเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ อนาคตจะจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์  ที่ผ่านมา เราได้เปิดรับศิษย์ เครือข่าย คนมีใจ และประชาชนที่สนใจเป็นอาสาสมัครให้กับทีมงานขับเคลื่อนทั้ง 5 ทีม ร่วมทัพรับมือโรคระบาด  ซึ่งการรวมกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและพึ่งพากันในยามวิกฤตด้วยองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา จะทำให้เราทุกคนอยู่รอดปลอดภัย เส้นทางที่เราเดินตามในหลวง ร.9 คือทางรอดจริงๆ  อนาคตจะจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์

     ด้าน นายโจน จันใด ผู้ก่อตั้งสวนพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์  บอกว่า วิกฤตโควิดสอนเราให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต คือ การพึ่งพาตนเอง ซึ่งคนหลงลืมไป ในสภาวะแบบนี้ทางรอดที่ง่ายสุด พึ่งตัวเองด้านปัจจัย 4 อาหาร การดูแลรักษาสุขภาพ กลับมาเรียนรู้การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทำแหล่งอาหารไม่ใช่การทำงาน ใช้เวลาเล็กน้อยในชีวิตต่อวัน แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มีอาหารในมือ คนในเมืองก็ทำในส่วนที่ตนถนัด รวมกลุ่มกันมาเชื่อมต่อกับกลุ่มเกษตรกรแล้ว ให้ส่งวัตถุดิบมาให้ เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ทั้งยังสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยู่รอด

      ผู้ที่สนใจติดตามกิจกรรมในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ได้ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking หรือดูรายละเอียดที่ https://ajourneyinspiredbytheking.org

 


"น้องเทนนิส" เหมือนฝนหยดมาเม็ดกลางใจแล้งพี่น้องไทยในภาวะระงมโควิด! เธอกับคณะ ที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ "โค้ชเช-ชัยศักดิ์" บินมาลงที่สนามบินภูเก็ตเช้าวาน (๒๖ ก.ค.๖๔) ท่ามกลางคณะต้อนรับพองาม

"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม