ขสมก.เล็งชงแผนฟื้นฟูฯเข้ากระบวนการ หวังไฟเขียวรับมอบ รถโดยสาร EV 400 คัน


เพิ่มเพื่อน    

 

15 มิ.ย. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานในการพิจารณาเพื่อปรับแผนแนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะทำงาน ที่ตนได้แต่งตั้งในคราวการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่า จะประชุมเสร็จเรียบร้อยภายใน มิ.ย. 2564 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป

ด้านนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ในขณะนี้ ขสมก.ได้จัดทำแผนลงทุนของแผนฟื้นฟู ขสมก. แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายขนส่งทางบก โดยมีนายศักดิ์สยาม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้น เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ขสมก. พิจารณา ก่อนเสนอไปยังสภาพัฒน์ฯ ซึ่งคาดว่า จะเสนอได้ภายในปลาย มิ.ย.นี้ แล้วจึงเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะสามารถเสนอไปยัง ครม. ได้เมื่อใดนั้น จะค้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภาพัฒน์ฯ ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

ทั้งนี้ เมื่อแผนฟื้นฟู ขสมก. ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ครม.แล้วนั้น ขสมก.จะเริ่มทยอยรับรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ล็อตแรก จำนวน 400 คัน หลังจาก ครม.อนุมัติใน 3 เดือน และครบ 2,511 คันใน 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟู ขสมก. โดยในปัจจุบัน ขสมก. มีรถวิ่งให้บริการอยู่ประมาณ 2,900 กว่าคัน และใน ต.ค. 2564 จะปลดระวาง จำนวน 70 กว่าคัน ขณะที่ มูลค่าหนี้สะสมของ ขสมก.นั้น คาดการณ์ว่า ณ วันที่ 31 ก.ย. 2564 (สิ้นปีงบประมาณ 2564) ขสมก.จะมีหนี้สะสม เป็นวงเงินประมาณ 1.32 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายศักดิ์สยาม เป็นประธานนั้น ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้ดูสัญญาเพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบันแผนดังกล่าว จะนำรถร่วมเอกชนเข้ามาให้บริการด้วย โดยทั้ง 2 ฝ่าย ต้องเจรจาในการจ้างเช่าวิ่งตามระยะทางร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการขอเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (PSO) เนื่องจากที่ผ่านมา ขสมก.ได้เสนอของบประมาณเพื่อขออุดหนุน จำนวน 9,000 ล้านบาท แต่ทางกระทรวงคลัง สภาพัฒน์ฯ และสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่าควรปรับปรุงรายละเอียดของแผนฟื้นฟู ขสมก.ในบางประเด็นให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงที่ประชุมยังระบุอีกว่า หากการจัดทำแผนฟื้นฟู ขสมก. ล่าช้า จะทำให้ ขสมก.มีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบัน ขสมก. ขาดทุนเฉลี่ยเดือนละ 300 ล้านบาท หรือขาดทุนปีละ 4,000 ล้านบาท


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"