สิ่งพิมพ์ไม่มีวันตาย สืบทอดหนังสือเก่าที่หายากมีคุณค่า


เพิ่มเพื่อน    

หนังสือ “กากีคำฉันท์” วรรณกรรมทรงคุณค่า 

 

 

 

   

 

      หนังสือเก่าหายากหลากประเภทที่มีเนื้อหาลึกซึ้งในระดับที่ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในศาสตร์ต่างๆ ได้ และเป็นที่ต้องการของนักสะสมหนังสือ คุณค่าของหนังสือเก่าเหล่านี้ไม่เพียงอยู่ที่อายุ แต่อยู่ที่เนื้อหาเป็นตัวแทนของแต่ละยุคสมัย รวมถึงแรงบันดาลใจและกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละเล่ม แสดงพัฒนาวงการวรรณกรรม

       เพื่อยืนยันถึงความสำคัญของหนังสือเก่าและหนังสือเล่มในยุคดิจิทัล กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ต้นฉบับหนังสือเก่าทรงคุณค่า เพื่อให้สาธารณชนนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ 

”อิศปปกรณัม”วรรณกรรมแปลตะวันตกยุคแรกของไทย 

 

        นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ต้นฉบับหนังสือเก่าทรงคุณค่า เน้นสาธารณชนนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ บุคคลหรือหน่วยงานใดประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณี สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร โทร. 02164 2501   ต่อ 6076  หรือดูรายชื่อหนังสือที่อนุญาตให้นำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ได้ที่www.finearts.go.th/literatureandhistory

         สำหรับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร มีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบทอด และเผยแพร่หนังสือและเอกสารเก่าอันทรงคุณค่า ทั้งด้านวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณี 

         อธิบดีกรมศิลปากร เน้นย้ำว่า โครงการนี้เปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมสืบทอดอายุหนังสือเก่า ด้วยการนำต้นฉบับหนังสืออันทรงคุณค่าเหล่านี้ไปจัดพิมพ์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานอายุวัฒนมงคล งานบำเพ็ญกุศลศพ และงานฉลองในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวาง โดยคัดเลือกและจัดหมวดหมู่หนังสือและเอกสารเก่าที่ทรงคุณค่า จัดทำฐานข้อมูลในระบบดิจิทัล รวบรวมรายชื่อหนังสือและเอกสารเผยแพร่แก่ผู้สนใจที่ประสงค์จะนำไปจัดพิมพ์ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดหนังสือและเอกสารเก่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไป

หนังสือเก่าหายาก “มหาทิพมนต์” 

 

      สำหรับรายชื่อหนังสือที่อนุญาตให้นำไปจัดพิมพ์ขณะนี้มีทั้งสิ้น 213 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทวรรณกรรม จำนวน 96  เรื่อง เช่น กากีคำฉันท์ ประชุมสุภาษิตสอนหญิง อิศปปกรณัม:วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย 

     ประเภทประวัติศาสตร์ จำนวน 26 เรื่อง เช่น เรื่องกรุงเก่า กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยรัตนโกสินทร์ พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ ประเภทจารีตประเพณี จำนวน 37  เรื่อง เช่น มหาทิพมนต์: ความสืบเนื่องของบทพระพุทธมนต์ในสังคมไทย ย้อนรอยพิธีโล้ชิงช้าในสยาม 

 

 สืบทอดหนังสือเก่า”เรื่องกรุงเก่า”

 

        ประเภทแปลและเรียบเรียง จำนวน 54 เรื่อง เช่น ห้าปีในสยาม เล่ม 1-2 บันทึกสัมพันธภาพระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศ เล่มที่ 4-6 ตามรอยบันทึกชาวต่างชาติจากอ่าวสยามสู่ลำน้ำเจ้าพระยา สยามและลาวในสายตามิชชันนารีชาวอเมริกัน  ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดพิมพ์ยึดตามระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ พ.ศ.2520 

 

 

 

 


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว