โฉมใหม่พิพิธภัณฑ์'พระปฐมเจดีย์-บ้านเก่า' เล็งเปิด19ก.ย.


เพิ่มเพื่อน    

 

 

   

     

            วันที่ 23 ส.ค. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร  กล่าวว่า กรมศิลปากรมีนโยบายเร่งรัดการปรับปรุงเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้มีความทันสมัยและดึงดูดผู้เข้าชมทั่วประเทศ ล่าสุด ได้เปิดอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีผ่านระบบ smart museum ของกรมศิลปากร ให้ประชาชนสามารถเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์รูปแบบออนไลน์  หรือ  Virtual Museum ขณะเดียวกันกำลังเร่งรัดดำเนินการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอีก  2  แห่ง ซึ่งปัจจุบันบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ซึ่งกำหนดเปิดในช่วงวันพิพิธภัณฑ์ไทย วันที่ 19  ก.ย. นี้  หากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นจะเปิดในรูปแบบออนไลน์ไปก่อนและทยอยลงข้อมูลองค์ความรู้ทางออนไลน์ เฟสบุ๊ก กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร เป็นหลัก

          " สำหรับจุดเด่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ได้ออกแบบปรับปรุงการจัดแสดงภายใน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี โดยมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น พระพุทธรูป ภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปั้นเรื่องชาดกประดับฐานเจดีย์และธรรมจักร  แล้วยังมีรูปจำลอง รูปสันนิษฐานของโบราณวัตถุเมืองทวารวดีนครปฐมด้วย ขณะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า มีการปรับปรุงและสร้างอาคารจัดแสดงใหม่ ตลอดจนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในแหล่งโบราณคดีสัมพันธ์กับโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเก่าที่มีชื่อเสียงตั้งแต่หลังสงครามโลก ถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดียุคแรกของประเทศไทย         ในอนาคตจะยกระดับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเก่า ขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ด้านข้างพิพิธภัณฑ์มีหลุมขุดค้นจัดทำเป็น side museum ต่อเนื่องไปด้วย " นายประทีป กล่าว 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"