ศุภชัยเฮ!รอดอีกบ่วงฉ้อโกงสหกรณ์คลองจั่น


เพิ่มเพื่อน    

30 มิ.ย.64 - ที่ห้องพิจารณา 802 ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีฉ้อโกงสหกรณ์ฯยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หมายเลขดำ อ.3339/2559 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อายุ 64 ปี อดีตประธานบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด กับพวกรวม 13 คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกัน ฉ้อโกงประชาชน    
    
โดยอัยการโจทก์ระบุฟ้องความผิดพวกจำเลยสรุปว่า  เมื่อระหว่างเดือน ม.ค. 51-ธ.ค.55 พวกจำเลยร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้ แจ้งแก่ประชาชน  ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นขั้นตอน ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ และร่วมรู้เห็นการกระทำผิดต่างๆ ร่วมกัน โดยเจตนาทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองและผู้อื่น  ซึ่งพวกจำเลยได้บังอาจร่วมกันจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน ระหว่าง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (ผู้ให้กู้)  กับ สมาชิกสมทบ (ผู้กู้)  ซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ถือหุ้นในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำนวน  28 ราย รวมเป็นเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน จำนวนทั้งสิ้น  11,858,440,000  บาท  โดยไม่มีการกู้ยืมเงินกันจริง และร่วมกันทำการบันทึกรายการทางการเงิน อันเป็นเท็จ ในการบันทึกรายการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้เงินกู้ยืมพิเศษ สมาชิกสมทบ โดยไม่มีการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้เงินกู้ยืมพิเศษสมาชิก สมทบจริง และบันทึกจ่ายเงินให้แก่ลูกหนี้เงินกู้ยืมพิเศษ โดยไม่มีการจ่ายเงินที่กู้ยืมออกจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด จริง ทั้ง ยังร่วมกันจัดทำใบสำคัญรับชำระเงินลูกหนี้ทดรองจ่ายให้แก่นายศุภชัยจำเลยที่ 1  อันเป็นเท็จ และร่วมกันจัดทำใบสำคัญจ่ายเงินจำเลยที่ 1 อันเป็นเท็จ ร่วมกันทำการบันทึกรายการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสดให้ลูกหนี้เงินกู้ยืมพิเศษ ทั้งที่ไม่มีการกู้ยืมเงินและการจ่ายเงินจริง 

โดยการทำสัญญากู้ยืมเงินเท็จดังกล่าวข้างต้น เพื่อปกปิดการทุจริต หรือการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือนำมาปรับโครงสร้างหนี้ และเพื่อตกแต่งบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ให้ปรากฏเป็นเท็จว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด มีผลการประกอบกิจการ ที่มีผลกำไรสุทธิ โดยทำให้ปรากฏ ในงบการเงิน และงบดุล ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยนำงบกำไรสุทธิไปแสดงในรายงานประจำปี พ.ศ.2552-  พ.ศ.2555 ทั้งที่ความจริงแล้ว การดำเนินการของสหกรณ์เครดิตฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวนมากตลอดมา  เหตุเกิดที่แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร และที่อื่นเกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษตาม  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 341, 343 และให้พวกจำเลยทั้งหมดร่วมกัน คืนเงินให้แก่ผู้เสียหายแต่ละราย จำนวน  2,254 รายด้วย

ศาลได้อ่านคำพิพากษาผ่านจอภาพ เนื่องจากขณะนี้นายศุภชัยกับพวกรวม 5 คน ถูกคุมขัง  ส่วนจำเลยอื่นๆ ที่ได้รับการประกันตัว ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาตามนัด 

ภายหลังฟังพิพากษา นายปัญญา ถาวรอัครนิล ทนายความฝ่ายจำเลย เปิดเผยว่าวันนี้ศาลยกฟ้องจำเลยทั้ง 13 คน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อจำเลย ทั้ง 13 คน ประกอบด้วย  นายศุภชัย ศรีศุภอักษร, นายมณฑล กันล้อม, นายลภัส โสมคำ, นางทองพิน กันล้อม, นายณัฐวัฒน์ ปิยพัชร์เมธี, นายอารีย์ แย้มบุญยิ่ง, น.ส.ศรัณยา มานหมัด, น.ส.วาริศา เอกชัยจินดาวัฒน์, นางจันทร์ฉาย ขันธะหัตถ์, นายธนากร น่าบัณฑิต, นายกฤษฎา มีบุญมาก, นางวันเพ็ญ ยอดดี และนายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล  

สำหรับคดีที่มีการฟ้องนาย ศุภชัยกับพวกเกี่ยวกับการยักยอกเเละฉ้อโกง สหกรณ์ฯคลองจั่น นั้นก่อนหน้านี้ ศาลมีคำพิพากษาจำคุกนายศุภชัยไปก่อนหน้านี้หลายสำนวน โดยมีสำนวนที่ถึงที่สิ้นสุดเเล้วด้วย.
 


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว