“ลด” อันตราย ความเสี่ยง จากพิบัติภัยไฟ, โรคระบาด, ด้วย จป. (งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)


เพิ่มเพื่อน    

          เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป.  (Safety Officer) ที่ทุกครั้งเมื่อเกิดวิบัติภัยสังคมจะกล่าวถึง ด้วยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ ให้มีสภาวะที่พร้อมและสมบูรณ์ปราศจากภัย อันตราย ความเสี่ยงต่างๆ 

          จากอุบัติภัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย อย่างน้อย 3 ครั้งใหญ่ คือ  การแพร่ระบาดของโรคแพนิค (Panic Disorder) การระบาดของโรคจากแมงกานีสที่รั่วออกมาของโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย  และไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาและของเด็กเล่นของบริษัท เคเดอร์ อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ทำให้ผู้ประกอบการ บุคลากร ส่วนงานภาครัฐและสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ จป. มากขึ้น

          และในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงแรงงาน ได้ออกข้อกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น  ซึ่งบุคลากรด้านอาชีวอนามัยฯ นี้คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (safety officer)  หรือ ที่เรียกสั้น ๆ ว่า “จป.” นั้นเอง

 

 

          นายอรุณเดช มารัตน์ ประธานชมรมเพื่อน จป. วิชาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด-19  ตลอดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21  ที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินในการผจญเหตุและระงับเหตุ จากทั้ง 2 เหตุการณ์ ทำให้ส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญและคิดถึงบทบาทหน้าที่ของ จป. มากขึ้น

          “กรณีการแพร่ระบาดโควิด-19 หากมี จป. การเฝ้าระวังช่วยเหลือดูแลบุคลากรขององค์กรจะมีประสิทธิภาพหากเกิดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะมีการดำเนินการอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดกรอง คัดแยกบุคคลและส่งต่อสถานพยาบาล จะช่วยลดความเสียหายจากที่ต้องปิดสถานประกอบการทั้งหมดมาเป็นบางส่วน  สถานประกอบการนั้นๆ ก็ไม่ต้องยุติการทำงานทั้งหมด งานยังคงเดินหน้าต่อไปได้ ที่สำคัญเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้กับองค์กร เพราะเขา คือ กลไกสำคัญเป็นผลิตภาพที่ดี ซึ่งก็คือการบริหารทุนมนุษย์ที่เป็นทรัพยากร และในศตวรรษหน้า “คน” คือมูลค่าเพิ่มขององค์กร” นายอรุณเดช มารัตน์ กล่าว

 

 

          ประธานชมรมเพื่อน จป. วิชาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า องค์กรจะต้องรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร  ในอนาคตเชื่อว่าวิกฤตโควิด-19 จะยังคงอยู่กับสังคมอีกนาน  การที่จะทำให้องค์กรและแรงงานยืนอยู่ได้ก็ต้องสร้างความรู้แก่บุคลากรให้สามารถควบคุมเทคโนโลยี มีศักยภาพในการเผ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากมองเปรียบเทียบในหมู่บ้านมี อสม. และประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ ฉะนั้นในโรงงาน หรือ สถานประกอบการก็จะต้องมี จป. เพราะนี่คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่เป็นหน้าด่านสำคัญ ในการผจญกับสถานการณ์

          อย่างเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ และ เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำหอม บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โซน 3 ถ.ฉลองกรุง กรุงเทพฯ  พิบัติภัยเช่นนี้ จป. จะช่วยได้มาก  อย่างน้อยลดจากหนักเป็นเบา  เพราะจะมีการเฝ้าระวังสมรรถนะของเครื่องจักร และกลไกต่าง ๆ ตลอดถึงมาตรการในการผจญเหตุ และการเผชิญเหตุตลอดเวลา ด้วย จป. ที่ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นผลิตภาพที่มีคุณค่ายิ่งขององค์กร ในการทำหน้าที่

          และเพื่อสนองต่อความต้องการเพิ่มความรู้และจำนวนบุคลากรด้าน จป. ของสถานประกอบการ ในปัจจุบันทาง PCM Training Center ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับรองมาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เปิดอบรมออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ แบบ Streaming training หรือ การอบรมในรูปแบบออนไลน์  หลักสูตร จป. หัวหน้างาน  จป.บริหาร  คปอ.   และ  จป.เทคนิค ขึ้น ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-4452935-37 090-7373859 06-32698448 @pcmclub


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"