วธ.คัด10ชุมชนต้นแบบ ปลุก'เที่ยวชุมชนยลวิถี' ลุยทำแอปเส้นทาง76จว.


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันที่ 13 ก.ค.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภาคประชาชนนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่ง วธ.จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”นำอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนมาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้  ทั้งนี้ วธ.จะนำร่องโครงการดังกล่าวโดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัดเพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปลุกกระแสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาเยือนชุมชนเหล่านี้

           นายอิทธิพล  กล่าวอีกว่า  สำหรับการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”นั้น ขณะนี้วธ.ได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 2 ชุดประกอบด้วยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการอำนวยการฯเพื่อคัดเลือกจากชุมชนคุณธรรมฯที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด 76 จังหวัด รวม 228 ชุมชน ให้เหลือ 10 ชุมชนเพื่อรับรางวัล 10   สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก เช่น อัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว  อาหาร  ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) เมื่อคัดเลือกชุมชนได้แล้ว วธ.จะขับเคลื่อนโครงการ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย

         นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน วธ.อยู่ระหว่างจัดทำระบบแอพพลิเคชั่น หนังสือและอี-บุ๊คเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 76 จังหวัด เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งโบราณคดี หอศิลป์และศาสนสถาน รวมถึงหนังสือและอี-บุ๊คงานเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทยโดยเฉพาะระบบแอพพลิเคชั่นและอี-บุ๊ค ทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตและไอแพดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ทั้งนี้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  จะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"