ศิลปกรรมเยาวชนมากกว่ารางวัลคือความคิดสร้างสรรค์


เพิ่มเพื่อน    

ผลงาน“จุ่มสะหลี๋ศรีล้านนา”  เทคนิคประดับมุกประดับประจกสี  

 

 

 

        เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ถือเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตที่จะรับผิดชอบและนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ รักและหวงแหน เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไป

       “ ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ” เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรมจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีต่อไปในอนาคต

      ในปี 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ลุยสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติทุกระดับได้ตระหนักและเห็นคุณค่าศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ทำให้ได้ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนเพื่อการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต

 

ผลงาน“ เทริด เพศที่กลับกลาย” เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก

 

​       ล่าสุด คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ อาทิ  ศ.กำจร สุนพงษ์ศรี ,ศ. ดร.สันติ เล็กสุขุม, ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ , ศ.ปริญญา ตันติสุข ศ.เดชา วราชุน ,ศ.ปรีชา เถาทอง ,นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์จาก สบศ. จนถึงครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และนายบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดพร้อมประกาศผลเป็นที่เรียบร้อย

       ผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม ระดับอายุ 5-8 ปี เด็กหญิงเฌอ ณ รินทร์ ศีลาเทวากูล ชื่อผลงาน  “สวรรค์ในความฝัน “ เทคนิค      สีชอล์ค สีน้ำ รางวัลยอดเยี่ยม ระดับอายุ 9-12 ปี เด็กชายศิล โรจนายน ชื่อผลงาน “ Hero against Covid 19”  เทคนิค   วาดเส้นด้วยปากกา รางวัลยอดเยี่ยม  ระดับอายุ 13-16 ปี นางสาวณัฐกาญจน์ เทพประสาร ชื่อผลงาน “ จุ่มสะหลี๋ศรีล้านนา เทคนิคประดับมุกประดับประจกสี

      รุ่นใหญ่ขึ้นมารางวัลยอดเยี่ยม ระดับอายุ 17-20 ปี นางสาวกัญชรส นาคสินธุ์ ชื่อผลงาน “ The light in the dark 2021 “ เทคนิค สีน้ำมัน รางวัลยอดเยี่ยม ระดับ 21-25 ปี นายวันชัย ณรงค์ชัย ชื่อผลงาน “ เทริด เพศที่กลับกลาย เทคนิค ภาพพิมพ์ร่องลึก

 

จิตรกรรมสีน้ำมันชื่อ “ The light in the dark 2021 “

 

      ผลงานสร้างสรรค์ที่คว้ารางวัลล้วนแสดงถึงกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ ศิลปินรุ่นจิ๋วและรุ่นเยาว์สร้างสรรค์ผลงานใหม่ด้วยตนเอง  ทั้งจิตรกรรมหลากเทคนิค  ส่วนผลงานประติมากรรมใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ งานภาพพิมพ์ก็ส่งน้องๆ พิชิตรางวัล มีทั้งเทคนิคแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์ซิลค์สกรีน

       แต่ที่มาแรงเป็นผลงานสื่อผสมเยาวชนผลิตงานจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ แสดงแนวคิดจินตนาการน่าสนใจ แล้วยังมีผลงานวาดเส้นจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ โชว์ทักษะขั้นเทพ ยังไม่พูดถึงผลงานที่ร่วมแสดงสื่อพลังคนรุ่นใหม่พร้อมเติบโต

 

กรกนก ฉั่วรัตนกุล กับงานศิลปะสื่อผสม “ความสุขเมื่อเยาว์วัย”  

 

       เยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานประกวดและพิชิตรางวัล หนึ่งในนั้นเป็นผลงานของ  นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ ชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับอายุ 17-20 ปี ในการประกวดครั้งนี้จากงานศิลปะสื่อผสมชื่อ ความสุขเมื่อเยาว์วัย นักศึกษาสาวหยิบเศษวัสดุธรรมชาติรอบๆ ตัว สร้างสรรค์งานที่รองรับความคิดและจินตนาการ โดยใช้เวลา 3 สัปดาห์ในการทำงานศิลปกรรมจนสำเร็จเป็นผลงาน

      นางสาวกรกนก เผยแนวคิดวิธีการออกแบบว่า ตนเองลองหลับตานึกย้อนกลับไปถึงวัยเด็ก ภาพแห่งความทรงจำสีจางจะปรากฏชัดขึ้นเรื่อย ๆ ภาพที่เห็นนั้นคงจะเป็นภาพที่เรากำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนเล่นสนุกสนาน ไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใด ๆ วีรกรรมต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เป็นสิ่งที่เราเคยก้าวผ่านมาด้วยกันทุกคน สำหรับความทรงจำวัยเด็กที่ชอบที่ประทับใจคือ ตลอดช่วงชีวิตวัยเด็กเหมือนมีอะไร ทำให้เรามีความสุขตลอดเวลา ทำอะไรก็มีความสุขไปหมด  เล่นกับดินกับทราย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำล้วนมีเเต่ความสนุกสนาน รู้สึกขอบคุณสำหรับความทรงจำที่งดงาม จึงได้เอาภาพที่นึกถึงในวัยเด็กมาสร้างงานศิลปกรรมชิ้นนี้ขึ้นมา

      ในส่วนของการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมฯ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า เลื่อนจากเดือนกรกฎาคมไปเป็นเดือนกันยายนนี้จากสถานการณ์โควิด ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจ  ศิลปกรรมเด็กและเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 


ทักษิณนี่..... ดูจากการโพสต์ทุกวันนี้ ถ้าไม่เรียกว่าโหนกระแสสามนิ้ว ก็ต้องบอกว่า ถูกระบอบ "สามนิ้ว" กลืนไปเป็นนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งตีนซ้ายธนาธรเรียบร้อยแล้ว!

ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO