‘ตาก’คุมเข้มหลังล็อกดาวน์พื้นที่สกัดโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

4 ส.ค.2564 - จากกรณีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ได้ออกคำสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ (ระหว่างเวลา 21.00 น.-04.00 น.)  เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก หลังจากที่ ศบค. ประกาศยกระดับจังหวัดตากเป็น 1 ใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) โดยรับทราบมาตรการของ ศบค.อาทิ มาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 21.00 – 04.00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 , การตั้งด่านคัดกรอง ชะลอ หรือสกัดกั้นการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่สีแดงเข้ม , ห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 5 คน , ร้านจำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดได้ไม่เกิน 2 ทุ่ม โดยให้บริการได้เฉพาะรูปแบบ Food Delivery Service เท่านั้น  ซึ่งเป็นมาตรการเข้มในการป้องกันโควิด-19 

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 3 ถึงเช้ามืดเวลา 04.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2564  ตามมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด, ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ได้บูรณาการ สนธิกำลังร่วมกัน ในพื้นที่ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพื้นที่แนวชายแดนและในตัวเมือง  โดยทำการตั้งจุดตรวจ/ลาดตระเวนป้องกัน ควบคุมโรคตามาตรการคำสั่งจังหวัดตากเรื่อง มาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดตาก ตรวจตราห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจตรามิให้มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน หรือห้ามมีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค  ฯลฯ
 


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว