สภาฯ เปิดรับฟังความเห็นร่างรธน.ภาคปชช.ของ 'ไอติม-ปิยบุตร' ก่อนบรรจุวาระประชุม


เพิ่มเพื่อน    

10 ส.ค.64 - นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยคณะผู้เชิญชวนได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ว่า จากที่สภาฯได้ส่งข้อมูลของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายไปให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส. ปรากฏว่าผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่มีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนคงเหลือ จำนวน 135,247 คน จากทั้งสิ้น 139,517 คน จึงถือว่าผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายถูกต้องครบถ้วน ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ประกอบพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 มาตรา 5 กำหนดไว้

“สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างรัฐธรรมนูญฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 กำหนดไว้ ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมต่อไป” นายราเมศ กล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"