ตั้งศูนย์พักคอย รับตาบอดติดเชื้อ ลดระบาดชุมชน


เพิ่มเพื่อน    

 

โควิดระบาดหนัก กทม.-มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ปรับ รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วยตาบอดติดโควิด จำนวน 75 เตียง เปิดรับกลุ่มสีเขียว เร่งแยกผู้ติดเชื้อออกจากบ้านลดแพร่ระบาดคนในครอบครัว-ชุมชน ส่วนศูนย์พักคอยเขตดินแดงเตรียมรองรับ "ผู้พิการทางจิตใจ-ออทิสติก" ติดโควิดอีก 100 เตียง

วันที่ 12 ส.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation for the Blind : CIB) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พิการทางสายตา บริเวณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
นายขจิต ชัชวานิชย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมถึงผู้พิการทางสายตา ด้วยวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย คือ การช่วยเหลือคนตาบอดทั้งชายและหญิง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา เพื่อช่วยให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พิการทางสายตา บริเวณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี เพื่อรองรับผู้ป่วยพิการทางสายตาที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการระยะเริ่มต้นในระดับสีเขียว คัดกรองโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสถาบันสิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน มีการคัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน
"ศูนย์พักคอยแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 71 เตียง แบ่งออกเป็นชั้น 2 จำนวน 23 เตียง ชั้น 3 จำนวน 24 เตียง และชั้น 4 จำนวน 24 เตียง ขยายศักยภาพรองรับได้สูงสุด 75 เตียง โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มักกะสัน เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของสถานที่ให้มีความเหมาะสม กำหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย รวมถึงความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีของผู้ป่วยทุกคน มีการกำหนดจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม มีการติดตั้งเตียง จัดวางที่นอน พร้อมตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเทอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ความพร้อมของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจและฝ่ายความมั่นคงร่วมกันดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย" นายขจิต กล่าว
วันเดียวกัน นายสกลธี ภัททิยกุล พร้อมด้วย นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรุงเทพมหานคร พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอย เขตดินแดง สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมี พญ.มธุรกา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลร่วมให้ข้อมูล ซึ่งศูนย์แห่งนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่โดยสำนักการโยธาเพื่อรองรับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ประเภทผู้พิการทางด้านสติปัญญา ออทิสติก จิตใจ พฤติกรรมและครอบครัวผู้พิการ จำนวน 100 เตียง.


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?