ข้อมูลสมบูรณ์ดัน'ศรีเทพ'ขึ้นมรดกโลก


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

      วันที่ 19 ส.ค. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครอง มรดกโลก คร้ังที่ 2/2564 ในวันนี้ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกรมศิลปากร เป็นการดำเนินงานข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก เมื่อปี 2562 และคณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ในปี 2565 โดยศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยปรับปรุงเอกสารเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ จึงได้ร่วมกับ จ.เพชรบูรณ์ ทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ไม่ให้มีผลกระทบกับชุมชนหรือปัจจัยภายนอกในภายหลัง อีกทั้งมีการพัฒนาพื้นที่แนวเขตที่จะมีการกันแนวเขตของพื้นที่แหล่งมรดกโลก การปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบูรณ์รวมที่จะมีขอบเขตครอบคลุมแหล่งโบราณสถานด้วย

       นายประทีป กล่าวอีกว่า คณะทำงานขับเคลื่อนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลก ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ตามความเห็นของศูนย์มรดกโลก ในประเด็นต่างๆ และจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดส่งศูนย์มรดกโลกเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ เมืองโบราณสถานศรีเทพ ได้รับการเสนอให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งแบบต่อเนื่อง จำนวน 3 แหล่ง ประกอบด้วย เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ ภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล ที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรม ซึ่งคงความครบถ้วนสมบูรณ์และความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์

            " เสนอตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก ได้แก่ เกณฑ์ข้อที่ 2 แสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในพื้นที่ในวัฒนธรรมใดๆ ของโลกผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยีอนุสรณ์ศิลป์ การวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ และ เกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมหรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณีวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ หรือสูญหายไปแล้ว และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ภายใต้พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองพิจารณา เรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้ " นายประทีป กล่าว 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"