'ไชยา' รองอสส. ลงนามหนังสือยืนยันเสนอ 'ปรเมศวร์' ขึ้นผู้ตรวจอัยการ ส่งถึงสำนักเลขาฯครม.แล้ว


เพิ่มเพื่อน    

2 ก.ย.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุด อส.0005(คก1)11645 เรื่องเเต่งตั้งข้าราชการการอัยการ ลงวันที่ 1 ก.ย.2564 สรุปความว่า ตามหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ และแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ทางสำนักงานอัยการสูงสุดขอเรียนว่าในการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2564 ที่ประชุมได้กำหนดประเด็นเพื่อพิจารณาเรื่องความถูกต้องเหมาะสม ในการที่จะดำเนินการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุมให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงได้มีมติเห็นควรนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

ลงนามโดย ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอัยการสูงสุด รักษาราชการเเทน นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด โดยมีรายงานว่าในวันดังกล่าวได้เเจ้งลาพักร้อน 1 วัน

สำหรับกรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ในที่ประชุม ก.อ. ครั้งที่ 8/2564 นายวงศ์สกุล ได้เสนอวาระจร กรณีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันความเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปรเมศวร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการแล้วหรือไม่ให้ ก.อ. เป็นผู้พิจารณายืนยันความเหมาะสมกลับไปยังสำนักเลขาฯครม.อีกครั้งเเต่ในที่ประชุมได้มีการอภิปรายโต้เถียงถึงประเด็นดังกล่าวอย่างดุเดือด ว่ามีการพิจารณาเเล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีการพิจารณามติดังกล่าวอีก โดยมีการระบุว่าเดิมก่อนหน้านี้ที่ทางสำนักเลขาธิการครม.เคยมีหนังสือมาเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีการขอโปรดเกล้าทั้งนายเนตร เเละ นายปรเมศวร์ ในการชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทางตัวอัยการสูงสุดเองเคยยืนยันว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด เเต่มาคราวนี้กลับจะเสนอให้ ก.อ.ยืนยันอีกครั้ง ทั้งที่ก.อ.เคยมีมติพิจารณาเรื่องนี้ไปเเล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการพิจารณาซ้ำ

จนสุดท้ายที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 11-3 (งดออกเสียง1)ไม่รับพิจารณาเรื่องนี้อีกเเละเป็นอำนาจหน้าที่ อสส.ในการยืนยันกลับไป

จนวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมามาร้อยโทไชยา รอง อสส.จึงเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าวส่งไป


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"