ยื่นหนังสือค้านตั้งรักษาการคณบดี'ว.การบิน'นครพนม ชง4ชื่อแทน


เพิ่มเพื่อน    

6 ก.ย. 64 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานพ ชื่นชมบุญ อายุ 43 ปี บุคลาการวิทยาลัยการบินนานาชาติ (ว.การบินฯ)  มหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) ตำแหน่งศิษย์การบิน ในฐานะผู้ได้รับฉันทามติให้เป็นตัวแทนนักศึกษา และพนักงาน ว.การบินฯ จำนวน 90 คน เดินทางมาพร้อมกับนายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ ทนายความ เข้าพบ ร.ต.ท.(หญิง)มนัสนันท์ บุรีภักดี พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครพนม เพื่อแจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  จากกรณีคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาฯและกรรมการสภา มนพ. ที่มีมติแต่งตั้ง ดร.ทัศนา ประสานตรี ซึ่งปัจจุบันรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (รก.อธก.มนพ.) ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดี ว.การบินฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งถือว่าเป็นมติที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนครพนม และระเบียบของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มนพ. จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อคัดค้าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หลังลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว นายมานพตัวแทนบุคลากร ว.การบินฯ เปิดเผยหนังสือขอคัดค้านและขอถอดถอน มติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาฯและกรรมการสภา มนพ. โดยระบุข้อความว่า หลังจาก พล.อ.ต.นภาพล อาชวาคม รก.คณบดี ว.การบินฯ ครบวาระ 180 วัน ทางคณะบุคคลจึงได้แต่งตั้ง นายธานี ทุมประเสน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ว.การบินฯ เป็น รก.คณบดีฯ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 64 -18 กุมภาพันธ์ 65 แต่นายธานีได้ไปชี้แจงในที่ประชุมสภาฯและขอลาออกจาก รก.คณบดี ว.การบินฯ ในที่ประชุมจึงมีการแต่งตั้ง ดร.ทัศนา ประสานตรี แทนตำแหน่งที่ลาออก มีผลวันที่ 3 กันยายน 64 เป็นต้นมา แต่ทาง ว.การบินฯยังไม่เห็นหนังสือแต่งตั้งฉบับดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ ในหนังสือคัดค้านยังระบุด้วยว่า ดร.ทัศนา ประสานตรี ตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง รก.อธก.มนพ.เป็นระยะเวลา 6 เดือนผ่านมาแล้ว ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆ กับบุคลากร ว.การบินฯ ตลอดจนนักศึกษาศิษย์การบินเป็นรูปธรรม ไม่เคยแม้จะตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ที่สำคัญ ดร.ทัศนา ประสานตรี ไม่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางด้านการบิน ตามข้อกำหนดตาม Training Procedure Manual :TPM ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ และไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.เดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ว่าด้วยคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการบินให้ปฏิบัติตาม กล่าวคือไม่มีคุณวุฒิด้านการบริหารและประสบการณ์ด้านการบินที่สามารถดำรงตำแหน่ง Accountable Executive :AE ได้

อีกทั้งมีการจัดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมได้ลำดับที่ 82 จากทั้งหมดที่มีจำนวน 83 สถาบัน ผลการประเมินไม่ผ่านได้เกรด C

โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากร ว.การบินฯ ตลอดจนนักศึกษาศิษย์การบิน ต้องการได้ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบินโดยตรง ที่ผ่านมาการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯมาโดยตลอด ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นำบุคคลที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านการบินมาบริหาร ถ้าเป็นเช่นนี้การบินจะเดินหน้าไปได้อย่างไร ทางคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรฯ จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลภายใน ว.การบินฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบินอย่างแท้จริง เพื่อให้คณะบุคคลฯพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รก.คณบดีฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.พล.อ.อ.อารมย์ ปัถวี 2.พล.อ.ท.สกันต์ สอนหลักทรัพย์ 3.พล.อ.ต.พีระเดช เกิดนาวี 4.พล.อ.ต.นภาพล อาชวาคม เนื่องจากบุคคลทั้งสี่มีความรู้ความสามารถถูกต้องตามข้อกำหนดฯและ พ.ร.บ.เดินอากาศทุกประการ ต่างจาก ดร.ทัศนา ประสานตรี ที่ไม่มีความรู้ความสามารถด้านการบินใดๆ ทั้งสิ้น จึงถือว่าขาดคุณสมบัติโดยสิ้นเชิง

นายมานพ กล่าวว่า หลังจากนี้ตัวแทนบุคลากร พนักงานและนักศึกษา จะยื่นหนังสือคัดค้านต่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายก และกรรมการสภา มนพ. พิจารณาตามข้อเรียกร้อง หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะยกระดับไปสู่ชั้นศาลปกครองต่อไป นอกจากนี้ บุคลากรตลอดจนพนักงานยันภารโรง ว.การบิน ยังไม่ได้รับเงินเดือนย่างเข้าสู่เดือนที่ 8 ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย.

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"