สร้างสิริมงคล    


เพิ่มเพื่อน    

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เจ้าตัวเลือกทำบุญแบบเรียบง่าย โดยในช่วงเช้าเดินทางไปวัดบวรนิเวศวิหาร ใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป และจากนั้นเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเครื่องสักการะและรับพรในวันที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จากนั้นจึงกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองต่อไป
    แต่ก่อนจะถึงวันเกิดไม่กี่วัน เมื่อ 11 กันยายนที่ผ่านมา อนุทิน ได้สร้างสิริมงคลและขวัญกำลังใจครั้งใหญ่ให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ด้วยการอัญเชิญพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร (พระนาคปรก 9 เศียร) ที่ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย  ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ รวมถึงพิธีบวงสรวงโดยโหรพราหมณ์  มอบให้มาประดิษฐานบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ทั้งนี้ ตามคติความเชื่อระบุว่า พระนาคปรกเปรียบเสมือนพญานาคแผ่พังพานปกป้องคุ้มครองเจ้าชะตาให้พ้นทุกข์และภัยพิบัติต่างๆ และยังมีความเชื่อว่าพระปางนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ทางเมตตา ซึ่งเป็นการสอนทางอ้อมให้เห็นอานิสงส์หรือผลดีของความเมตตา เพราะแม้แต่พญานาคยังขึ้นจากสระน้ำมาถวายอารักขาพระพุทธเจ้า มีนัยแฝงถึงพุทธานุภาพเรื่องความเมตตาแก่ผู้ที่เคารพบูชา 
    "อนุทิน" บอก....
    "การอัญเชิญพระนาคปรก 9 เศียรมาประดิษฐานที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ปกป้องคุ้มครองบุคลากรสาธารณสุข ที่ทุ่มเทแรงใจแรงกายในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี"  
    เมื่อคนทำงานมีขวัญกำลังใจดี มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ได้อย่างแน่นอน. 
                                    ช่างสงสัย


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?