ตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่30ราย


เพิ่มเพื่อน    

15 ก.ย.2564 - ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 30 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 25 ราย รับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 5 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 4,771 ราย เป็นชาวไทย 26 ราย พม่า 4 ราย   วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 27 ราย รักษาหายรวม 4,274 ราย  รักษาหายร้อยละ 89.58 มีผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิตในวันนี้เพิ่ม 1 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 28 ราย ยังคงมีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาใน รพ. 467 ราย มีอาการน้อย 432ราย ปานกลาง 20 ราย ให้ออกซิเจน 10 ราย ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 4 ราย ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 31.5 ราย และพบผู้ป่วยมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง 20 ราย อำเภอห้วยยอด 4 ราย อำเภอสิเกา 1 ราย  อำเภอกันตัง 1 ราย อำเภอย่านตาขาว 1 ราย  จังหวัดตรัง  ตรวจหาเชื้อ SARs-COV-2  ไปแล้วทั้งสิ้น 61,931 ราย  พบผลบวก(ติดเชื้อ) 4,741 ราย

พญ.ทิพย์ลดาเผยอีกว่า จังหวัดตรังได้ทำการตรวจหาเชื้อ SARs-COV-2  โดยดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 61,931 ราย  พบผลบวก(ติดเชื้อ) 4,741 ราย  มีการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งสิ้น 34,035 ราย พบเชื้อ 2,5474 ราย มีการ Swab 395 รายมากที่สุดคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 188ราย รองลงมาคือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 68 ราย ตรวจในคลินิกไข้หวัด 50 ราย กลุ่มอื่น ๆ 28 ราย ตรวจก่อนผ่าตัด 25 ราย รวมเป็น 395 ราย  ในเรื่องของการฉีดวัคซีนจังหวัดตรังได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไปแล้ว 220,228 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.33 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 429,020 ราย อัตรานี้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  นอกจากนี้ยังส่งทีมแพทย์พยาบาล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อลดความเครียดให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
 


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"