รองผู้ว่าฯปัตตานีลงพื้นที่ให้กำลังใจเด็กกำพร้าจากโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

15 ก.ย.64 - ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางไปยังอำเภอยะรัง เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่มีเด็กกำพร้าจากสถานการณ์โควิด จำนวน 5 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลระแว้ง ตำบลกอลำ และตำบลปิตูมุดี โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง สาธารณสุขอำเภอ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น ทหาร อาสาสมัครพัฒนาสังคมอำเภอยะรัง นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ขนมขบเคี้ยว มาม่ารุสกี จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคให้จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ในส่วนแนวทางการให้ความช่วยเหลือในระยะยาว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ ดังนี้ 1.ทุนพระราชทาน​เพื่อ​การศึกษา​สงเคราะห์​ มูลนิธิ​ราชประชา​นุ​เคราะห์​ในพระบรม​ราชูปถัมภ์​ ให้แก่เด็กที่อยู่ในวัยเรียนจนจบการศึกษาสูงสุด 2.เงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน ให้แก่ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท/ครอบครัว และ 3.ขอสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคลและทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตามเป็นระยะเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ต่อไป


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"