ชงตั้งสถาบันหลักสูตรฯรับพ.ร.บ.ศึกษาชาติ มีสถานะเป็นนิติบุคคล รมว.ศธ.เป็นประธาน


เพิ่มเพื่อน    


20ก.ย.64-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว โดยในร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ได้มีการกำหนดให้มีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การกำกับของ รมว.ศธ. มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ เพื่อให้การประกาศใช้กฎหมาย ไม่ทำให้เกิดช่องว่าง จึงต้องมีการออกระเบียบดังกล่าว ซึ่งอาจจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนรู้มีความต่อเนื่องไม่สะดุดหรือได้รับผลกระทบ สามารถจัดตั้งหน่วยงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
           
นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ระเบียบฉบับดังกล่าวจะมีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  ซึ่งมี รมว.ศธ. เป็นประธาน และกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

"โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะกำหนดแนวทางการเตรียมจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.... ที่ให้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ โดยพิจารณาปรับปรุง บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เป็นลำดับแรกก่อน และผลักดันการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทดแทนการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ก็ให้เสนอความเห็นในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ได้ตามความเหมาะสม "นายอำนาจกล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"