นายกฯ สั่ง 4 กระทรวง หารือพัฒนาเยาวชน หวังเป็นกำลังหลักประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

20ก.ย.64- นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุมดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยการประชุมร่วมกันทั้ง 4 กระทรวงเบื้องต้นได้วางแผนการทำงานเชื่อมโยงร่วมกันให้มากขึ้นว่ามีสิ่งใดที่สามารรถจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตผู้เรียน การสร้างเด็กไทยให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหลักจริยธรรมซึ่ง อว.มองว่าอยากเริ่มสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและช่องว่างความเหลื่อมล้ำ 

ด้านนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับปลัดกระทรวงทั้ง 4 กระทรวง ซึ่งที่ประชุมได้เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาคนเข้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาคนให้มีความรู้กับเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงการเพิ่มทักษะผู้ประกอบการหน้าใหม่ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้นจะต้องวางแนวทางการสร้างความภูมิใจในชาติไทย และหลักการสร้างจริยธรรมในเด็กและเยาวชน โดยได้มอบหมายให้ศธ.และอว.วางแผนการพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนแผนงานต่อจากนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวงขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?