ศธ. เตรียมชงครม. แผนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตั้งเป้ายกระดับความเชี่ยวชาญของคนในตลาดแรงงาน


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.ย.64-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(National Qualifications Framework: NQF) พร้อมทั้งให้มีแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตาม NQF ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพตาม  NQF นำร่อง 8 สาขาอาชีพ ตั้งแต่การเชื่อมโยงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร จัดทำคู่มือ ขึ้นทะเบียนรับรองหลักสูตรตาม NQF และจะมีการรับนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลสู่ธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit Bank โรงเรียนขยายโอกาสรูปแบบห้องเรียนอาชีพ การเทียบวุฒิ ซึ่งผู้เรียนจะมีสมรรถนะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต และยกระดับความเชี่ยวชาญของคนในตลาดแรงงานมากขึ้น 

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า สำหรับการเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 8 สาขาวิชานั้น เป็นความร่วมมือระหว่างสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management  : CVM)  เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชติ ทั้งนี้จะมีการจัดทำต้นแบบการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและขยายผลไปสู่สถานศึกษา CVM ต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนจะนำเรื่อง การขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ในเร็วๆนี้


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"