โคราชอ่วมหนัก! 2 อำเภอจมบาดาล ถนนถูกตัดขาด ผู้ว่าฯสั่งเตรียมรับน้ำเข้าพิมายในอีก 1-2 วัน


เพิ่มเพื่อน    

29 ก.ย.64 - นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสิทธิพล เสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  นายอำเภอคง และนายอำเภอพิมาย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภายในลำน้ำลำสะแทด ซึ่งไหลผ่านในพื้นที่อ.คงและอ.พิมาย บริเวณประตูระบายน้ำบ้านคอนเมือง ม.2 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่ง ลำน้ำลำสะแทด จะรับน้ำต่อจากลำน้ำลำเชียงไกร และไหลผ่านตัวเมืองอ.พิมาย ไปยัง อ.ชุมพวงและอ.โนนแดง รวมทั้ง อ.ลำมะเมนชัย และ อ.เมืองยาง ไปยังจ.บุรีรัมย์

โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำดังกล่าว เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวก เพื่อรองน้ำมวลน้ำจำนวนมากจากลุ่มน้ำลำเชียงไกร ที่ไหลท่วมพื้นที่ อ.โนนไทย ขณะนี้ และกำลังจะไหลมายังพื้นที่ อ.คง และ อ.พิมาย คาดว่ามวลน้ำมหาศาลก้อนนี้จะเข้ามายังพื้นที่ อ.พิมาย ในอีก 1-2 วันนี้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำก้อนนี้ทั้งการจัดการเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำตามประตูระบายน้ำต่างๆ รวมทั้งการเร่งผลักดันน้ำตามลำน้ำสาขา ด้วยวิธีการสูบน้ำระยะไกลเข้าพื้นที่หรือบ่อกักเก็บของหมู่บ้านในพื้นที่ที่ยังต้องการน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านตัวเมืองอ.พิมายอย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายจากมวลน้ำที่จะอ่อเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน รวทั้งโบราณสถานในตัวเมือง อ.พิมาย

ด้านนายกอบชัย บุญอรณะ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะมีปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรเป็นหลัก ส่วนลุ่มน้ำอื่นๆ ทั้งลุ่มน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง ลำมูลบน ยังไม่มีปัญหามากหนัก ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้ มีในพื้นที่อ.โนนไทย อ.โนนสูง พื้นที่ต่อไปคาดว่ามวลน้ำก้อนนี้จะไปในพื้นที่ อ.พิมาย ในอีก 1-2 วันนี้ ซึ่งอ.พิมายถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากทุกลุ่มน้ำของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งน้ำจากลุ่มนำละคอง ลำพระเพลิง ลำเชียงไกร และลำมูลบน การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ อ.พิมาย ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในหลาบจุดที่สำคัญเพื่อผลักดันน้ำให้เคลื่อนผ่านตัวอำเภอพิมายไปให้เร็วที่สุด รวมทั้งการวางแนวกระสอบทรายในพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ชุมชน รวมถึงโบราณสถาน อย่างไรก็ตามได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดมความร่วมมือในการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำใหม่ที่จะมาถึง หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงอ่างฯจะเริ่มลดลงตามลำดับ คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7-14 วัน  ในส่วนพื้นที่ประสบภัยขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วจำนวน 16 อำเภอ จากพื้นที่ทั้งหมด 32 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 53 ตำบล จำนวนกว่า 5,500 หลังครัวเรือน

ขณะที่ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นำรองนายก อบจ. ส.อบจ. หัวหน้าส่วน อบจ. ลงพื้นที่บ้านดอนกระทิง , บ้านอ้อ , บ้านไพล ต.บ้านวัง อ.โนนไทยฯ ซึ่งหมู่บ้านอยู่ติดลำน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง มีมวลน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านดังกล่าว ระดับน้ำสูง 80-1.50 เมตร ระยะทาง 5 กม. พร้อมนำถุงน้ำใจ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรคไปมอบห้พี่น้องปราชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงมือถึงหน้าบ้านทุกหลังคาเรือน

ขณะการใช้ภาพมุมสูงสถานการณ์น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียง (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านท้ายอ่าง บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านถูกน้ำท่วมมองเห็นเป็นผืนน้ำไกลสุดลูกหูลูกตา ถนนหลายเส้นทางถูกกระแสน้ำเอ่อท่วมตัดขาดการสัญจร โดยเฉพาะถนนสุรนารายณ์เส้นทาง นครราชสีมา - อ.โนนไทย, เส้นทาง อ.โนนไทย - ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ และเส้นทาง บ้านหนองกระสัง ต.ด่านจาก - ต.กำปัง อ.โนนไทย  ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมพื้นผิวจราจรสูง รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ ผู้ใช้เส้นทางต้องตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง

โดยภาพรวมจ.นครราชสีมาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทย และอำเภอโนนสูง อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำท่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติไหลหลากลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)ในปริมาณมาก ทำให้น้ำในอ่างฯเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 45.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากวานนี้(26 ก.ย. 64) ประมาณ 0.31 เมตร มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 33.459 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำวันละ 30.294 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ได้รับผลกระทบได้แก่ หมู่ที่5 , 8 ตำบลจันอัด หมู่ที่1 , 4 , 6 , 8 , 9 และ 13 ตำบลเมืองปราสาท หมู่ที่ 1 , 2 ตำบลลำมูล หมู่ที่ 6 , 10 ตำบลบิง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู หมู่ที่ 4 , 11 , 13 ,15 และ 19 ตำบลธารปราสาท ชุมชนสวนผัก เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง, หมู่ที่ 9 บ้านลำเชียงไกร ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา และหมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 7 และ 9 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด ซึ่งเป็นพื้นที่เหนืออ่างฯ หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงอ่างฯจะเริ่มลดลงตามลำดับ คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7-14 วัน

ขณะเดียวกัน พื้นที่บ้านลำเชิงไกร หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ขณะนี้ถูกน้ำท่วมสูงทั้งหมู่บ้าน ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านกว่า 220 หลังคาเรือนเดือดร้อนหนัก ต้องอพยพออกจากหมู่บ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามหลังไม่มีฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ ส่งผลให้ระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงบ้างแล้ว ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์สถานการณ์ถึงจะกลับเข้าสู่ปกติ

ขณะที่เส้นทางจาก อ.โนนไทย ไปยัง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 5 กม. ซึ่งเ)นถนนทางหลวงชนบทกระแสน้ำท่วมถนนจมมิตร โดยเฉพาะที่บ้านบึงอ้อ ช่วงกลางของเส้นทางกระแสน้ำเชี่ยวกราดและรุนแรงมามาก ทุกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดระดับน้ำตั้งแต่ 1 เมตร – 2 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ โดยต้องเป็นรถขนาดใหญ่ เช่น รถทหารสูง 6 ล้อ 10 ล้อเท่านั้น

นอกนั้นต้องใช้เรือนจากหน่วยกู้ภัยหลายสำนักกว่า 20 ลำระดมมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเด็กๆ ผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง การเข้าออกของประชาชนเป็นไปอยากลำบากมาก แสนสาหัส ซึ่งชาวบ้านบอกว่า เมื่อปี 2554 ยังไม่ท่วมหนักขนาดนี้ ครั้งนี้ท่วมหนักฝนรอบ 50 ปีของ อ.โนนสูงฯ โดยจาการตรวจสอบน้ำท่วมเส้นทางดังกล่าวพบรถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซีวิค สีดำ ถูกน้ำท่วมเห็นแต่หลังคารถถูกจมน้ำมาได้ 2-3 วันแล้ว และยังมีรถอีแต๋น รถกระบะอีกหลายคันจมน้ำ โดยยังไม่สามารถนำออกมาได้ เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวราดรุนแรงมาก โดยน้ำมวลนี้จะอยู่ในพื้นที่ อ.โนนสูง 3-4 วันน่าจะค่อยๆคลี่คลายสถานการณ์ลงได้ โดยได้รับการบริการจากหน่วยทหารกองพันเสนารักษ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ นำรถมาบริการลำเลียงประชาชนเข้าออก พร้อมแจกจ่าบยาสามัญประจำบ้าน และยาแก้น้ำกัดเท้า


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"