เปิดเต็มๆรายชื่อ271หน่วยงานฮีโร่ถ้ำหลวงช่วย13ชีวิตหมูป่า


เพิ่มเพื่อน    

22 ก.ค.2561 -  https://77kaoded.com ได้เปิดรายชื่อ จิตอาสา ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐเอกชนห้างร้านบริษัท หรือส่งอุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย 13 ชีวิตที่พลัดหลงภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนว่ามีทั้งสิ้น 271 หน่วยงาน 7 ประเทศ 4,599 คน พร้อมระบุว่า ทุกท่านคือฮีโร่ถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ถือเป็นเรื่องใหญ่ คนทั่วโลกให้ความสนใจ 

สำหรับรายชื่อต่างๆ ประกอบด้วย ภาครัฐ 1.โรงพยาบาลตำรวจ 2.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 3.ตำรวจภูธรภาค 5 4.ตำรวจน้ำ 5.กองบินตำรวจ 6.สถานีตำรวจภูธรแม่สาย 7.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8.ตำรวจท่องเที่ยว 9.ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เชียงราย 10.สถานีตำรวจภูธรพาน 11.สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย 12.โรงพยาบาลเชียงรายาประชานุเคราะห์ 13.โรงพยาบาลดารารัศมี 14.ทีม M-Mert กรมการแพทย์ 15.กรมสุขภาพจิต 16.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 17.กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 118.สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 19.ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ จ.พังงา 20.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1(ลำปาง) 21.กรมทรัพยากรน้ำ 22.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 23.กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 24.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 25.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 26.การประปาส่วนภูมิภาค 27.กรมการปกครอง 28.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29.กรุงเทพมหานคร 30.เทศบาลตำบลนางแล เชียงราย31.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 32.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ 33.เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 34.เทศบาลตำบลแม่คำ 35.เทศบาลตำบลแม่ไร่ 36.เทศบาลนครเชียงราย 37.เทศบาลตำบลแม่สาย 38.องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เชียงใหม่ 39.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 40.เทศบาลเมืองพะเยา 41.ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย 42.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 43.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 44.สำนักงานโยธาฯและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 45.สำนักสภาการเกษตรกรจังหวัดเชียงราย 46.สำนักงานจังหวัดเชียงราย 47.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 48.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 49.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 50.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 51.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 52.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 53.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 54.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 55.มหาวิทยาลัยศิลปากร 56.มหาวิทยาลัยพะเยา 57.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 58.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 59.วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 60.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย61.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 62.วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 63.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 64.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 65.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 66.โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 67.โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ 68.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จ.เชียงราย 69.กรมทางหลวงชนบท 70.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 71.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย 72.กรมชลประทาน 73.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 74.กรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75.กรมราชทัณฑ์ 76.กระทรวงการต่างประเทศ 77.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 78.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการและโทรคมนาคมแห่งชาติ 79.สำนักจุฬาราชมนตรี 80.สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หน่วยงานทหาร 1.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 2.สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 3.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 4.กองทัพภาค 3 (ส่วนแยก) 5.มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย 6.กองพลทหารราบที่ 7 7.กองกำลังผาเมือง 8.หน่วยรบพิเศษ 3 9.หน่วยรบพิเศษ 5 10.ศูนย์การบินทหารบก 11.กองพันทหารสื่อสารที่ 23 12.กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 13.กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ 4 14.กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ 1 15.ฮท.212 ศูนย์การบินทหารบก16.กรมการแพทย์ทหารบก 17.กองพันเสนารักษ์ที่ 3 18.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 19.กองทัพภาคที่ 1 20.กรมทหารราบที่ 21.รักษาพระองค์ 21. M-Mert กรมการแพทย์ทหารบก 22.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ 23.ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยลำแม่น้ำโขง 24.กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 25.กรมแพทย์ทหารเรือ 26.กองการบินทหารเรือ 27.กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และทัพเรือภาค 1 28.กองทัพเรือภาค 2 และกองทัพเรือภาค 3 29.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 30.กรมสรรพาวุธทหารเรือ 31.กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน(จันทบุรี) 32.ท่าอากาศยานทหาร (บน.6)ดอนเมือง 33.กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน41 เชียงใหม่ 34.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 35.ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

เอกชน 1.ปตท.สผ. 2.ปตท. 3.เชฟรอน 4.เอไอเอส 5.ทรูมูฟ 6.ดีแทค 7.ทีโอที 8.กสท.โทรคมนาคม 9.บ.ชิโนไทย เอ็นจิเนียริ่งฯ 10.เชียงรายโปรไฟแอนเรซคิวโปรดักส์ 11.เชียงใหม่ร็อคไคส์มิ่งแอดเวนเจอร์ 12.บ.MAXTECH 13.บ.ทศอินเตอร์พรีเตอร์ 14.บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น หจก. คูโบต้าจุงชัยสหยนต์ 15.The MEGA ROBOTICS.THSAIM ACP 16.บ.เมอร์เมด ซับซีเซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)จำกัด 17.บ.ฟังก์ชันเอนจิเนียร์แอนซับพลาย 18.SCG 19.บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ภาคประชาสังคม/มูลนิธิสาธารณะกุศล 1.ทีมเก็บรังนกเกาะลิบง จ.ตรัง 2.มูลนิธิสยามร่วมใจแม่สาย 3.มูลนิธิสยามนนทบุรี 4.พุทธสมาคมเต็กก่าจีแชเกาะ 5.ทีมใจถึงใจ 6.สว่างสิริกรณ์ เชียงราย 7.มูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน 8.มูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี 9.ดอนทีม 10.อาสาดุสิต 11.มูลนิธิพุทธธรรม ฮุก 31 โคราช 12.ทีมงานขอนแก่น 13.มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ 14.มูลนิธิสว่างมงคล 15.มูลนิธิสว่างหัวหิน 16.มูลนิธิสว่างสัจจา 17.มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 18.ทีมหมูป่าเอ็นดูโร่เชียงใหม่ 19.ทีมกู้ภัย WDRT 20.ทีมกู้ภัย EST 21.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 22.สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ เชียงราย 23.สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ ธนบุรี 24.มูลนิธิสยามรวมใจ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 25.มูลนิธิเมตตาธรรม 26.มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 27.มูลนิธิร่วมกตัญญู 28.มูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหาร 29.มูลนิธิเพชรเกษมท่าสองยาง 30.มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ 31.กู้ภัยมังกร ชลบุรี 32.สมาคมวิทยาสมัครเล่น 33.กู้ชีพสุรินทร์ 34.สมาคมวิทยุสมัครเล่นอ่างทอง 35.มูลนิธิสว่างพร ระยอง 36.มูลนิธิสัจจะพุทธธรรม 37.มูลนิธิสว่างอรัญ 38.มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี 39.กู้ภัยพานรวมใจ 40.สมาคมกู้ภัยถลางพิทักษ์ชีพ 41.กู้ภัยนครศรีธรรมราช 42.กู้ภัยพรหมวิหาร 43.มูลนิธิศรัทธารวมใจ เชียงใหม่ 44.กู้ภัยบูรพา พิษณุโลก 45.มูลนิธิพุทไธสวรรย์ 46.กู้ภัยดอยตุง 47.มูลนิธิสว่างเมธา ธรรมสถาน น้ำโสม 48.มูลนิธิสว่างสัจจะ 49.มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน บุรีรัมย์ 

50.มูลนิธิสว่างสำเร็จ เชียงใหม่ 51.กู้ภัยอุทิศ หนองคาย 52.มูลนิธิสว่างมงคล ศรัทธาธรรมสถานหล่มสัก เพชรบูรณ์ 53.อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ธน53-00 54.ภาคประชาชน 55.ทีมปีนเขาหาดไร่เลย์ 56.มูลนิธิร่มไทร ลำปาง 57.มูลนิธิสว่างราชบุรี 58.กู้ชีพวชิรพยาบาล กรุงเทพ 59.ทีมนักเดินป่า (ประชาชน) 60.ทีม OSS 61.พุทธสมาคมพ่งไล้ สมาคมกู้ภัยสิงห์บุรี 62.มูลนิธิสยามรวมใจ เชียงราย 63.อาสาสมัครภาคประชาชน และชาวบ้านในพื้นที่ 64.ศูนย์บรรเทาภัยภูมินทร์ กรุงเทพฯ 65.โดรนอิสระ 66.นักสำรวจถ้ำเชียงใหม่ 67.กลุ่ม 4คูณ4เชียงราย 68.ทีมสูบน้ำสมุทรสาคร 69.กู้ภัยพิงค์นคร เชียงใหม่ 70.สมาคมแสงธรรมเชียงราย 71.ประยูรและทีม 72.ปั๊มน้ำนครปฐม 73.สมาคมกู้ภัยเวียงป่าเป้า 74.เจตต จุลวงศ์ 75.วีระพันธ์ ศรีจันทร์และคณะ 76.มูลนิธิสยามเชียงราย 77.มูลนิธิสยามบุรีรัมย์ 78.มูลนิธิแสงธรรมฯ 79.ทีมสูบน้ำนครปฐม 80.สายธาร นิยมการณ์และคณะ 81.กู้ภัยแม่เมาะ 82.ชมรมกรุณาจิตอาสา 83.กู้ชีพ กู้ภัยสตูล 84.จิตอาสาหมู่บ้านผาหมี 85.สมาคมกู้ภัยพาน 86.สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.น่าน 87.มูลนิธิประกายฝัน 88.กู้ภัยสว่างมงคล เพชรบูรณ์ 89.กู้ชีพเวียงฟ้า เชียงใหม่ 90.กู้ภัยวังเหนือ 91.พรหมวิหารแม่สาย 92.กู้ภัยสว่างบริบูรณ์พัทยา 93.สมาคมกู้ภัยแสงธรรม 94.ทีมครูเชษฐ์/อิสระ 95.มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ 96.มูลนิธิลือชา พะเยา 97.อปพร.จ.ลำปาง 98.ประธาน อปพร.เวียงชัย 99.อส.ปภ.เชียงราย 100.ทีมงานคุณกมลชัย

101.อปพร.ดอนศิลา 102.อปพร.เชียงราย 103.ชุดเจาะสำรวจ 104.คุณอิทธิศักดิ์ และเทวรักษ์ 105.คุณจุฑาทิพย์ เจริญสุวรรณ 106.อปพร.เวียงชัย 107.อปพร.แม่ไร่ 108.อปพร.กาญจนบุรี 109.อปพร.ริมกก 110.อปพร.เชียงแสน 111.อปพร.ลพบุรี 112.จิตอาสา (ล่าม) 113.อาสาสมัคร(ล่ามภาษาจีน) 114.ทีมโรยตัวทางดิ่ง 115.จิตอาสา(ทำอาหาร) 116.สมาคมอยุธยารวมใจ 117.สมาคมไทยซินคอน 118.ดร.ประสงค์ แสงพายัพ 119.อาสาเอกชน(สนับสนุนการปฏิบัติศูนย์บัญชาการ) 120.มูลนิธิอาสา(สนับสนุนอัดอากาศ) 121.มูลนิธิมิราเคิลฯ (จัดตั้งโรงครัวพระราช ทาน) 122.วรด แสนเอี่ยม 123.สมาคมน้ำบาดาลแห่งประเทศไทย 124.พ.ต.สมเจตน์ พอสม 125.กู้ภัยเสริมงาน จ.ลำปาง 126.Seal support 127.อปพร. 128.จิตอาสา อ.แม่สาย 129.จิตอาสา อ.แม่จัน 130.แม่บ้านมหาดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 131.สมาคมมัคคุเทศก์ 132.ธนาคารน้ำใต้ดิน 133.นภดล นิยมค้า 134.สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย 135.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 136.อปพร.เขตลาดพร้าว 137.BIG

ต่างประเทศ 1.สปป.ลาว-ทีมงานลาวจากมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่ง สปป.ลาว 1623 2.อังกฤษ – คุณเวิร์น อันสเวิร์ธ นักสำรวจและผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำ The Cave Diving Group 3.สหรัฐอเมริกา-ทีมค้นหาและกู้ภัยหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก 4.ออสเตรเลีย -เจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญใต้พิภพวิทยา5.เมียนมา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยหาทางเข้าถ้ำหลวงจากฝั่งท่าขี้เหล็กและค้นหาในพื้นที่ 6.ญี่ปุ่นส่ง 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทาน มาช่วยเรื่องน้ำ 7.จีน-ผู้เชี่ยวชาญด้านกู้ภัยในถ้ำพร้อมหุ่นยนต์ใต้น้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สเปกโทรมิเตอร์สามมิติ

อย่างไรก็ตาม เราสูญเสีย นาวาตรี สมาน กุนัน หรือ “จ่าแซม” นักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ อายุ 38 ปี ปัจจุบันเป็นพนักงาน ทอท.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นอดีตหน่วยซีล ท่านได้สละชีวิตจากการเข้าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ท่านคือบุคคลที่เรียกได้เต็มปากว่า “วีรบุรุษเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่”
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"