ครม.โอนย้ายรองเลขาฯศอ.บต.ไปเป็นผวจ.ปัตตานี 


เพิ่มเพื่อน    

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์

28 ส.ค.61 - ที่ทำเนียบรัฐบาล  พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า  ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) เสนอขอโอนย้ายนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.ตบ.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปัตตานี  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป และเห็นชอบตามที่ ศอ.บต.เสนอรับโอน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ศอ.บต. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป  นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแต่งตั้งนายก้องศักด ยอดมณี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หลังผ่านการสรรหาแล้ว  

พ.อ.หญิง ทักษดา  กล่าวต่อว่า ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรม ครม.แต่งตั้งนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา  นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  และนายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง  ส่วนกระทรวงยุติธรรม ครม.แต่งตั้งนายนิยม เติมศรีสุข ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)   พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง  และนายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ

พ.อ.หญิง ทักษดา  กล่าวอีกว่า ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เสนอแต่งตั้งนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  นางธนาธรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง  และนางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'