ก.ตร.ถกโผนายพล26ก.ย.'โจ๊ก'ชนตอเปลี่ยนรันเวย์ขึ้น'ผบช.ทท.'


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.ย.61- มีรายงานว่า คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) มีหนังสือถึง กรรมการ ก.ตร. เรื่อง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธาน ก.ตร.  เชิญประชุม ก.ตร.วาระพิเศษ ในวันที่ 26 ก.ย.นี้ ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับนายพลตำรวจ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) และตำแหน่งเทียบเท่า ถึง ผู้บังคับการ(ผบก.) วาระประจำปี 2561  แทนตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ 

ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีบันทึกข้อความเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึงผู้บัญชาการ และผู้บังคับการในสังกัดสำนักงาน ผบ.ตร. ลงวันที่ 10 ก.ย. ใจความว่า หลังจากมีหนังสือราชการใน ตร. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ให้ทุกหน่วยจัดเตรียม จัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับผู้บังคับการถึงผู้บัญชาการ วาระประจำปี 2561 ดังนั้นเพื่อให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ทุกหน่วยพิจารณาจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการถึงผู้บัญชาการ โดยให้ดำเนินการตามกฎ ก.ตร.ฯ ทั้งนี้ให้ระบุ เหตุผลความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับสายงานให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาตามรูปแบบที่กำหนด ส่งไปยัง ตร. ผ่านกองทะเบียนพล ภายในวันที่ 12 ก.ย.2561 

สำหรับการแต่งตั้งตำรวจระดับนายพลปีนี้ ว่าง 92 ตำแหน่ง แบ่งเป็น รอง ผบ.ตร.  1 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 4 ตำแหน่ง ผู้บัญชาการ(ผบช.) 12 ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ (รองผบช.)  27 ตำแหน่ง และ ผบก. 48 ตำแหน่ง ทั้งนี้คาดว่า พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ นรต.36 รุ่นเดียวกับพล.ต.อ.จักรทิพย์ คาดว่าจะสไลด์มาเป็น รองผบ.ตร.  พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร.  นรต.36 ใกล้ชิดพล.อ.ประวิตร  ขยับขึ้น จเรตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 ขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร.  พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ภ.2 ขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบช.ภ.6 ขึ้น ผู้ชวย ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1 ขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ที่น่าสนใจ คือ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว(รองผบช.ทท.) ได้รับความไว้วางใจใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร  เดิมจะมาขึ้นเป็น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) แทนพล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. นรต.36 ที่เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้ แต่ล่าสุดชื่อ พล.ต.ต.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ รองผบช.ก. นรต. 36 มีแรงสนับสนุนระดับสูงเบียดเข้ามานั่งเป็น ผบช.น.  ทำให้พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ ต้องขยับไปขึ้นเป็น ผู้บัญชกาารตำรวจท่องเที่ยว(ผบช.ทท.) แทนพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. ที่เกษียณอายุราชการ ส่วนพล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.สตม. นรต.36 ยังรักษาเก้าอี้เหนี่ยวแน่นั่งอยู่ที่เดิม พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผบช.ก. ขึ้นเป็น ผบช.ก. แทนพล.ต.ท.ฐิติราช หนองหาญพิทักษ์ ผบช.ก. ที่เกษียณอายุราชการ


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก