'หมอธี'เผยย้ายบิ๊กศธ.พัวพันทุจริตอควาเรียมตรงไปตรงมา 'ชัยพฤกษ์'ยันไม่ได้โกง


เพิ่มเพื่อน    

     

     วันที่ 8 ต.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติพิจารณาอนุมัติรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารสูงและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ คือ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษาไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นายมงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และ นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า เรื่องนี้ได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ซึ่งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรืออควาเรียม ทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้วในเบื้องต้น ศธ.ก็เสนอไปตามนั้น
     เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งแล้วหรือไม่ นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบว่านายกฯ ลงนามแต่งตั้งหรือยัง แต่ตนได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้นายกฯ พิจารณาไปแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของตำแหน่งผู้บริหารระดับ 11 ของ ศธ.ว่างจะพิจาณาแต่งตั้งใครดำรงตำแหน่งแทนนั้น ตนยังไม่ได้คิดไว้ว่า จะเป็นการหมุนสลับระหว่างระดับ 11 ด้วยกันเองหรือขยับระดับ 10 ขึ้น 11  เพราะเรื่องคนต้องคิดนานๆ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับ 11 และบุคคลที่ขึ้นมาต้องเป็นที่ยอมรับ และการเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 11 ต้องตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติอย่างรอบด้านและต้องมีความรอบคอบ เพราะเรื่องการเมืองสูง หากสุ่มสี่สุ่มห้าตั้งไปไม่ดี ขอย้ำอีกครั้งว่าอย่าไปเชื่อโผรายชื่อหรือกระแสข่าวลือที่ออกมา ส่วนจะนำรายชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของ ศธ.เข้าพิจารณาในการประชุม ครม.วันที่ 10 ตุลาคม หรือไม่ ตนคิดว่าไม่น่าจะทัน แต่จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
     ด้านนายชัยพฤกษ์ กล่าวว่า การก่อสร้างอควาเรียมสงขลา ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเริ่มก่อนหน้าที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งเลขาฯ กอศ. ในช่วงปลายปี 2554 ขณะนั้นมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้น 2 เรื่อง คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่ออกแบบไว้  ซึ่งหากจะให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการต้องใช้งบประมาณจำนวน 1,500 ล้านบาท ขณะที่ได้รับงบฯ จำนวน 839 ล้านบาท ดังนั้นช่วงปี 2551 จึงต้องปรับลดแบบรูปรายการให้พอดีกับวงเงินที่ได้รับ   ความไม่สมบูรณ์ของแบบรูปรายการทำให้เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างมีปัญหา และต้องแก้ไขครั้งใหญ่  จำนวน 2 ครั้ง  คือ ปี 2553  และช่วงต้น ปี 2554 ทั้งนี้ เมื่อมาถึงช่วงที่ตนเข้ามารับตำแหน่ง ได้มีการแก้ไขสัญญา 4 ครั้ง และเป็นการแก้ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5 เป็นการขยายเวลาตามมติ ครม. ส่วนครั้งที่ 4 เป็นการปรับเปลี่ยนงวดงาน เช่น สัญญาเดิม กำหนดให้ปิดหลังคาอควาเรียมก่อน แต่เนื่องจากต้องนำอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าไปในอควาเรียม หากต้องทำตามงวดงานที่กำหนดไว้เดิม จะต้องรื้อหลังคาออกจึงเป็นสาเหตุให้ต้องแก้ไขงวดงานครั้งที่ 4 เพื่อนำอุปกรณ์ใหญ่ ใส่เข้าไปก่อน และครั้งที่ 6 เป็นการปรับแก้ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของแบบรูปรายการ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามสัญญาเดิม ก่อนที่ตนจะมารับตำแหน่ง ซึ่งมีการแก้ไขกว่า 100 รายการ
    นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ หลังสิ้นสุดการดำเนินการระยะที่ 1 ทาง สอศ. ได้ขอความอนุเคราะห์ ไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ให้ออกแบบรูปรายการเพื่อให้การก่อสร้างต่อเนื่องสัมพันธ์กับงานเดิมอย่างสมบูรณ์เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ สจล. ได้ออกแบบและประมาณงบฯ ไว้  572 ล้านบาท แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบฯ สอศ. ได้รับงบฯ เพียง 269 ล้านบาท สอศ. จึงขอให้ สจล. ปรับแบบรูปรายการอีกครั้งให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสอดคล้องกับงบประมาณ  ซึ่งเป็นดุลยพินิจของทาง สจล.  และในการลงนามในสัญญาจ้างระยะที่ 2 และ 3 ตนในฐานะเลขาฯ กอศ. ได้มอบอำนาจให้รองเลขาฯ กอศ. ในขณะนั้น ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กอศ. ซึ่งการก่อสร้างก็สามารถดำเนินการเสร็จตามสัญญา ส่วนระยะที่ 4 เกิดขึ้นหลังจากที่ตนพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ กอศ.แล้ว
    “ ผมยืนยันว่า การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ไม่เคยแอบอ้างผู้ใหญ่ และพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเอง การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบราชการ การตัดสินใจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ เป็นไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านการกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับตามสายงาน และได้มีการสอบทานจากหลายฝ่ายหลายครั้ง  ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาทุกครั้งเป็นข้อเสนอมาจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม  การก่อสร้าง และด้านอควาเรียมของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรรมการควบคุมงาน อีกทั้งยังผ่านการกลั่นกรองของผู้เกี่ยวข้องใน สอศ. ด้วย มั่นใจว่า กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ ยึดประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ และยืนยันว่าไม่ได้โกงแม้แต่บาทเดียว ” นายชัยพฤกษ์ กล่าว
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"