ปีติสุขใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์


เพิ่มเพื่อน    

 

     ด้วยสำนึกว่า ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ได้ส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สังคมให้เจริญ รวมทั้งคุณภาพของชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมีการปรับเปลี่ยน ก้าวหน้าขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีจวบจนถึงปัจจุบัน ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการ “วิถีแห่งความปีติสุขใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” เป็นครั้งแรก ซึ่งมีผลงานกว่า 50 ผลงาน ที่แสดงถึงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติราชวงศ์จักรี โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

      นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะจิตรกรรมฯ มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน แสดงถึงศักยภาพด้านศิลปกรรม ตลอดจนเป็นการบริการทางวิชาการศิลปะแก่สังคมและชุมชน ซึ่งนิทรรศการชุดนี้จะเป็นการแสดงออกถึงความงาม ความสุข และความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวิตและประเพณี วัฒนธรรมในสังคมไทย ภายใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ทรงปกครองบ้านเมืองเพื่อให้มีความผาสุก ร่มเย็น ตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ผลงานนำเสนอในหลากหลายเทคนิค ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และภาพถ่าย

 

ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง กับผลงานร. 9 พระราชทานฝนหลวงแก่เกษตรกร   

 

     ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร กล่าวว่า ศิลปากรกับธนาคารไทยพาณิชย์มีการร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานสู่สายตาผู้คน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นได้รับการคัดเลือกมาจากผู้ที่สนใจและวาดภาพเกี่ยวกับราชวงศ์จักรี โดยในนิทรรศการทำให้คนดูได้เห็นภาพการทรงงานของทุกรัชกาลตั้งแต่รัชกาล 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ผ่านภาพวาด ประติมากรรม ศิลปะร่วมสมัยที่มีความหลายหลาย ในมุมของศิลปินที่ได้แรงบันดาลใจในแต่ละรัชกาล

      “ นิทรรศการครั้งนี้ ผมนำผลงานร่วมจัดแสดงด้วยคือ เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานฝนหลวงแก่เกษตรกร สะท้อนถึงโครงการพระราชดำริที่เยอะมาก ในภาพเป็นโครงการฝนเทียมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมาก และทำให้ป่าเขาอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผมพลอยใจอนุรักษ์ป่าไปด้วย เพราะป่าของผมก็คือผืนป่าที่ได้รับน้ำฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ได้วาดภาพนี้ขึ้นมา” ศ.ญาณวิทย์ กล่าว

      นอกจากนี้ นิทรรศการยังมีทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินผู้เป็นคณาจารย์ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มาจัดแสดง อาทิ ผลงาน เซอร์จอห์น เบาว์ริง ราชทูตอังกฤษ เข้าเฝ้าฯ รัชกาลที่ 4 ของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), ผลงานกราบ สักการะ ของ ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์, ผลงานรัชกาลที่ 8 พร้อมพระอนุชาเสด็จนิวัตสู่พระนคร ของอาจารย์สมภพ บุตราช, ผลงาน king of king 3 ภาพ ของ ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์, ผลงาน สู้ศึกเก้าทัพในรัชกาลที่ 1 ของ ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง ฯลฯ

 

      ส่วนผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ผลงาน พระเกี้ยว ของนายธีรพล สีสังข์, ผลงาน ความรู้สึกของราชา ของวิทย์ ณ พัทลุง, ผลงาน รัชกาลที่ 6 การเขียนบทประพันธ์ที่พระราชวังสนามจันทร์ ของชัยรัตน์ แสงทอง, ผลงาน ดินแดนแห่งรัก ของธนวัฒน์ นุ่มเจริญ, ผลงาน ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของธีรวัจน์ วงค์อินทร์ ฯลฯ

 

ธีรพล สีสังข์  กับผลงาน พระเกี้ยว

    นายธีรพล สีสังข์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร เจ้าของผลงาน พระเกี้ยว บอกว่า ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องศิราภรณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือพระเกี้ยว อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย จึงได้นำเทคนิคส่วนตัวสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยมีความโดดเด่นตรงที่เป็นการทอด้วยเส้นทองแดง ใช้หลักการทอและอุปกรณ์ในการทอแบบเดียวกับการทอผ้าฝ้าย ทำให้งานมีความละเอียด ซึ่งใช้ระยะเวลากว่า 2 เดือน ก็รู้สึกดีใจ แล้วภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำผลงานมาจัดแสดง

 

  วิทย์ ณ พัทลุง นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ร่วมถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ

 

    อีกหนึ่งผลงานของนายวิทย์ ณ พัทลุง นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับภาพวาดความรู้สึกของราชา เล่าว่า ได้วาดพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพราะช่วงเวลาที่วาดภาพนี้เป็นปีแห่งความสูญเสียของไทย ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงต้องการสื่อให้คนที่ได้เข้าชม ได้เห็นถึงช่วงเวลาที่พระองค์ต้องเข้มแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็เสียพระทัยกับการสูญเสียครั้งใหญ่ของพระองค์ ผ่านแววตาที่เศร้า รู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ถ่ายทอดความรู้สึกของพระองค์

     ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้แล้วตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2562 เวลา 09.30-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 

 

 

 

 


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้