เด็กน้อยขอนแก่นแต่งชุดไทยสืบสานประเพณีลอยกระทง


เพิ่มเพื่อน    

21 พ.ย.61-  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยหลากหลายสีสัน ในยุคสมัยต่างๆ สร้างความ น่ารัก น่าเอ็นดู ตะมุตะมิ ตามประสาเด็กๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “สาธิตอนุบาลสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561" ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นตลอดทัง้วันในวันนี้ โดยมีกลุ่มผู้ปกครอง และคณะครู นักเรียนรวมกว่า 300 คนได้ร่วมกันถือกระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติ เดินขบวนจากหน้าโรงเรียนมายังริมบึงสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะทางประมาณ 200 เมตร ก่อนจะร่วมกันนำกระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นเองลงมาลอยน้ำภายในบึง เพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคา และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป พร้อมทั้งได้ร่วมกันปล่อยปลาขนาดเล็กลงภายในบึงสีฐาน โดยตลอดทั้งช่วงของการจัดกิจกรรมนั้นสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆระดับชั้นอนุบาลเป็นอย่างมาก

นางพวงทอง พูลเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโงเรียนได้กำหนดจัดขึ้นในทุกๆช่วงประเพณีสำคัญๆของไทย โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ ( 22 พ.ย.) ซึ่งเป็นวันลอยกระทง โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมลอยกระทงและประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยได้ร่วมกันทำระหว่างครูและนักเรียน ทั้งยังเป็นการได้เรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริง ที่เด็กๆจะได้ลงมือทำเองทำให้เกิดความภูมิใจ

" เมื่อมีการร่วมกันทำกระทงกันแล้ว วันนี้โรงเรียนจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมล่วงหน้าในช่วงเวลากลางวันด้วยการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยคือประเพณีลอยกระทง เรียนรู้ถึงความสำคัญของประเพณี จึงได้พร้อมใจกันสวมใส่ชุดโบราณในสมัยต่างๆ และพากันร่วมลอยกระทงในบึงศรีฐานซึ่งในปuนี้ทางจังหวัดและ มข.ได้กำหนดจัดกิจกรรม สีฐานเฟสติงัวล 2018 บุญสมมาบูชา น้ำ ที่จะมีนักท่องเทีย่วเดินทางมาร่วมกิจกรรมและร่วมลอบกระทงในบึงแห่งนี้ในวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นจำนวนมากอีกด้วย"


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'