ทต.พระลับจ.ขอนแก่นรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯเล็ก28มี.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

21 มี.ค.64-นางพิลาศลักษณ์  พรกุณา ปลัดเทศบาลตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ หรือ ทต.ในฐานะ ผอ.กกต.ทต.พระลับ นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกและสภาเทศบาลตำบลพระลับ ด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งกับการเอกสารคู่มือการใช้สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ ต.พระลับ เพื่อเชิญชวนใหผู้ทีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.กันให้มากที่สุด

นางพิลาศลักษณ์  กล่าวว่า ตามกำหนดการการจัดการเลือกตั้งที่ขณะนี้เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง สมาชิกและนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.พระลับ ซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งจากการประกาศรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามที่ กกต.กลางกำหนดนั้น ทต.พระลับ มีผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งแยกเป็น ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน และ สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 27 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 14 คนและเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 13 คน

" ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทต.พระลับ ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 33 หน่วย ท่ามกลางมาตรการควบคุมและป้องกันจากสถานกรณ์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยในสัปดาห์หน้า ได้มีการกำหนดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และคณะทำงานทั้งหมด เพื่อซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรัดกุมในทุกรายละเอียด จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต ต.พระลับ ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้อย่างพร้อมเพรียง"

สำหรับการเลือกตั้ง ทต.พระลับ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 18,065 คน แยกเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 8,817 คนและเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 9,264 คน โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้มั่นใจว่าจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าร้อยละ 70
 


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"