จาตุรนต์โยงจนได้ยุทธศาสตร์ชาติทำลุงตู่อยู่ยาว5-10ปี


เพิ่มเพื่อน    

02 ธ.ค.2561 -  นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับการเลือกตั้ง” ระบุว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพิ่งให้ความเห็นชอบแผนแม่บท 23 แผนไปขั้นตอนต่อไปคือให้ฝ่ายเลขาฯ ไปลงรายละเอียดว่าในแต่ละแผนจะทำอะไรอย่างไร ซึ่งอาจจะรวมถึงโครงการและมาตรการต่างๆ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและโครงการต่างๆด้วย

นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้ทางสภาพัฒน์ฯ ไปร่างแผนเร่งด่วนระยะ 5 ปีขึ้นมาซึ่งก็คือแผนสำหรับใช้กำกับรัฐบาลหลังการเลือกตั้งนั่นเอง ยุทธศาสตร์และแผนเหล่านี้ถ้าใครไม่ทำตามก็จะถูกเอาผิดลงโทษตามกฎหมาย
ปัญหาก็คือยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทเหล่านี้ทำกันขึ้นมาโดยคนกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆในสังคมที่จะต้องได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใดเลย คือประชาชนไม่มีส่วนร่วมนั่นเอง เมื่อมีการลงรายละเอียดมากมายไปถึงขั้นจะทำอะไรอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไหร่และจะต้องแล้วเสร็จเมื่อไร ถ้าดีก็ดีไป แต่ถ้าไม่ดีขึ้นมา ก็อาจจะเกิดความเสียหายใหญ่หลวง ยิ่งยุทธศาสตร์ที่คิดล่วงหน้าไปถึง 20 ปี โอกาสที่จะผิดพลาดไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ข้างหน้าก็ยิ่งสูง ที่จะเสียหายมากก็เพราะยุทธศาสตร์และแผนเหล่านี้เมื่อลงมือทำแล้วก็จะเป็นผลผูกพันไปข้างหน้า ถ้าไม่ใช่รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนและมีเจตจำนงแน่วแน่แล้ว จะแก้ไขก็ไม่ง่าย

การมียุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทแล้วเช่นนี้ ในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้น พรรคการเมืองอาจจะเสนอนโยบายที่ต่างกันในรายละเอียดได้ไม่มากเหมือนในอดีต แต่ความแตกต่างอย่างมากก็อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพรรคการเมืองบางพรรคประกาศว่าจะสานต่อยุทธศาสตร์ชาติทุกอย่างทุกประการฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะประกาศเข้าไปรื้อยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทเสียใหม่หรือไม่ก็ยกเลิกไปเสียเลย

นอกจากนี้พรรคการเมืองอาจจะยังสามารถแข่งกันเสนอนโยบายที่ใช้แก้ปัญหาประเทศควบคู่ไปกับการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าพรรคการเมืองนั้นๆ มีความสามารถที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จได้ดีกว่าพรรคอื่นอย่างไร

พรรคการเมืองใดเป็นที่เชื่อถือว่าสามารถมีนโยบายที่ดีและนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่ากันจะเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากเช่นกันก็คือประชาชนจะต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯเพื่อกำกับยุทธศาสตร์ชาติและบริหารประเทศอย่างที่ทำมาแล้วติดต่อกันไปอีก 5-10 ปีเป็นอย่างน้อยหรือไม่
 


"เคอร์ฟิว"! ตั้งแต่ ๔ ทุ่ม-ตี ๔ "ทั่วประเทศ" ตั้งแต่วันนี้ (๓ เม.ย.) เป็นต้นไป ไปถึงไหน? ถึงเมื่อ คณาจารย์แพทย์ บอกนายกฯ ว่า

เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'