"โลตัส -เอสซีจี"จับมือผลักดัน" ใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ ลดขยะพลาสติก  "


   

 

      เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 4ธันวาคม ของทุกปี โดยในปีนี้มีแคมเปญหลักคือการลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งกำลังเป็นปัญหาปวดหัวของคนทั้งโลก ในการกำจัด     ซึ่งจากข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่าประเทศไทยสร้างขยะ 27 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน แต่ละคนสร้างขยะ 1 กิโลกรัม 1 ขีด ต่อวัน เป็นถุงพลาสติก 8-10 ใบต่อวัน ไทยสร้างขยะเปียกมากกว่า 62% สะท้อนให้เห็นว่าขยะพลาสติกอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องรีบแก้ไข    

    ล่าสุด เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนำกล่องกระดาษที่ใช้งานแล้วในธุรกิจของเทสโก้ โลตัส มารีไซเคิลเป็นถุงกระดาษใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันสิ่งแวดล้อมไทยที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ เทสโก้ โลตัส 2,000 สาขาทั่วประเทศ

 

     สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า จากการที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่มีจำนวนมากขึ้น ในฐานะผู้ประกอบการค้าปลีก  จึงต้องการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของลูกค้า ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่มเทสโก้ หรือที่เรียกว่า  The Little Helps Plan โดยได้เริ่มรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 นับเป็นห้างค้าปลีกรายแรกที่นำระบบการให้แต้ม   เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าไม่รับถุงพลาสติกมาใช้ในประเทศไทย ใน 5 ปีที่ผ่านมา สามารถลดถุงพลาสติกไปได้แล้วอย่างน้อย 100 ล้านใบ และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เพิ่มแต้มกรีนพ้อยท์ 5 เท่า จากเดิม 20 แต้มเป็น 100 แต้มทุกวัน ส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 70%

     “และในวันสิ่งแวดล้อมไทย ได้มีการงดให้ถุงหูหิ้วพลาสติกที่ร้านค้าทุกรูปแบบ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใช้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มเติม จึงได้ร่วมมือกับเอสซีจี ในการผลิตถุงกระดาษรีไซเคิล จากกล่องและกระดาษใช้แล้วที่รวบรวมจากศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส กลับมาสร้างคุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ผลิตถุงกระดาษและกระจายไปยังร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ยังมีการให้ส่วนลด 1 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ เมื่อลูกค้านำถุงผ้าเทสโก้ โลตัส ที่มีบาร์โค้ดพิเศษมาใช้ซื้อสินค้า ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีถุงผ้าหลากหลายดีไซน์ ราคา 89 และ 99 บาท ผลิตขึ้นโดยมีบาร์โค้ดพิเศษติดอยู่ด้านข้างถุง เพื่อให้ลูกค้าไม่ลืมที่จะนำถุงผ้ากลับมาใช้ทุกครั้งที่มาซื้อของ” สลิลลา กล่าว

 

สลิลลา สีหพันธุ์ 

     ด้านธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจีนำกล่องบรรจุสินค้าที่ใช้แล้ว นำกลับมารีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นนำกระดาษไปเข้ากระบวนการแปรรูปเป็นถุงกระดาษไซเคิล 100%  มีคุณสมบัติแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี  พิมพ์ด้วยหมึก water ink ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาด 14  x 37 x 46 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลาการย่อยสลายประมาณ 90 วัน โดยใช้ปริมาณกระดาษเก่า 1 ตัน ผลิตถุงได้จำนวน 16,000 ใบ นอกจากนี้ถุงกระดาษที่ใช้งานแล้ว ยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ได้อีกด้วย
    "เอสซีจี ยังได้มุ่งพัฒนาวิธีการรวบรวมจัดเก็บเศษกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้ว ตลอด Value chain เพื่อนำกลับสู่ระบบการผลิตกระดาษใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้น้ำและพลังงาน และลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษกระดาษกลับคืนสู่โรงงานโดยตรงจากห้างค้าปลีก รวมถึงมีการพัฒนา Digital Platform ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเศษกลับจากรายย่อย เช่น ร้านค้า และครัวเรือน เป็นต้น"กรรมการผู้จัดการเอสซีจีกล่าว

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
    ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า   การสร้างขยะให้เป็นวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะขณะนี้ในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีระบุเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน   ที่ประเทศไทยจะไม่นำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ ลดการนำเข้าจากปีนี้มีการนำเข้าจาก 1 แสนตัน ในปี 2562 ก็จะลดเหลือประมาณ 7 หมื่นตัน ในปี 2563 จะลดเหลือประมาณ 4 หมื่นตัน และคาดว่าในปี 2564 จะไม่มีการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ  ซึ่งในต่างประเทศ อย่างประเทศจีนก็ได้สั่งห้ามนำเข้าขยะพลาสติกแล้วด้วยเช่นกัน  ดังนั้น แนวทางในการทำ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงต้องเห็นเป็นรูปธรรม เพราะเทคโนโลยีในประเทศไทยมีศักยภาพแล้ว แต่ปัญหาของไทยตอนนี้คือต้นทางที่จะหาวัตถุดิบที่จะใช้รีไซเคิลป้อนเข้าโรงงานต้องเพียงพอและมีปริมาณที่คงที่ เพื่อไม่ให้โรงงานผู้ผลิตเกิดผลกระทบจากอัตราการส่งขยะมารีไซเคิลขึ้นๆลงๆ ดังนั้นสิ่งที่คนไทยควรทำคือหัดทำขยะให้เป็นวัตถุดิบจากการแยกขยะให้ได้  

 

ภาพตัวอย่างถุงกระดาษรีไซเคิล 


 


วันนี้ (๑๙ ส.ค.๖๒) "นายกฯ ประยุทธ์" ยกคณะ "ค่อนข้างใหญ่" ไปสุรินทร์-บุรีรัมย์ ฟังที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันก่อน บอกว่า.........

รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'