โฆษกเพื่อชาติแนะโฆษกรัฐบาลเปิดใจกว้างรับฟังข้อมูลความเหลื่อมล้ำจากหลายด้าน


เพิ่มเพื่อน    

8 ธ.ค.61 - น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง หรือเดียร์ โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงกรณีที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่รายงานของ Global Wealth Report 2018 ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก ข้อมูลที่รายงานฉบับนี้นำมาอ้างอิงเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ปี 2549 แล้วพยายามนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลบางส่วนของปีปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ์และขาดความน่าเชื่อถือ ว่า ถ้าโฆษกประจำสำนายกรัฐมนตรีมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง จะไม่ออกมาชี้แจงเช่นนี้ 

โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่าถ้ามีการรายงานข้อมูลออกมาเช่นนี้ รวมทั้งสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจในประเทศก็บ่งชี้ว่าเครื่องจักรการบริโภคในประเทศได้หยุดทำงานมานานพอสมควรแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในรายงาน โฆษกประจำสำนายกรัฐมนตรีควรออกมาขอบคุณที่รายงานนี้ชี้ให้เห็นปัญหาที่ต้องระดมสมองเร่งรีบแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ แทนที่มาชี้แจงดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือของรายงานของ Global Wealth Report 2018

"ทำให้สรุปได้ว่าโฆษกประจำสำนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดเป็นเผด็จการอย่างแท้จริง เพราะไม่สามารถยอมรับความคิดเห็นหรือรายงานการศึกษาของผู้อื่นได้เลย"  โฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าวทิ้งท้าย